Státní dluh ČR se zvýšil, dluhová brzda by byla na místě

Praha - Státní dluh České republiky se v roce 2011 zvýšil o 155 miliard korun na 1,499 bilionu korun. Na každého Čecha tak připadá dluh zhruba 142 tisíc korun. Za posledních šest let se dluh více než zdvojnásobil, za deset let stoupl na čtyřnásobek. Dle Davida Marka z Patria Finance se ukazuje, že zakotvení dluhové brzdy do ústavy by bylo zcela na místě.

Státní dluh vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami a například i půjčkami od Evropské investiční banky.

„Za posledních šest let se dluh více než zdvojnásobil, za deset let stoupl na čtyřnásobek. Ukazuje se, že ústavní zakotvení nějaké formy dluhové brzdy by bylo zcela na místě,“ komentoval výši státního dluhu analytik Patria Finance David Marek.

Čistá výpůjční potřeba se v roce 2011 snížila na 150,6 miliardy korun (v roce 2010 činila 168,2 miliardy a v roce 2009 pak 178,2 miliardy korun). Rozdíl mezi deficitem státního rozpočtu a čistou výpůjční potřebou představuje emise státních dluhopisů do rezervy.

Čistá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím a zahraničním trhu poklesla v roce 2011 na 77,1 miliardy korun ze 134,1 miliardy korun.

V roce 2011 se dařilo naplňovat cílové ukazatele struktury státního dluhu. Podíl krátkodobého státního dluhu tvořil 19,3 procenta, limit byl stanoven na 20 procent. Průměrná doba splatnosti se pohybovala v cílovém pásmu 5,25 až 6,25 roku a dosáhla 5,8 roku. Podíl dluhu v cizí měně (9,2 procenta) se nachází hluboko pod maximálním limitem 15 až 17 procent.

Státní dluh měl ke konci loňského roku stoupnout podle strategie financování a řízení státního dluhu na 1,495 bilionu korun. Ke konci roku 2012 se počítá s nárůstem na 1,602 bilionu korun, ke konci roku 2013 na 1,714 bilionu a ke konci roku 2014 na 1,791 bilionu korun.

Jaký byl státní dluh v uplynulých letech

  • v roce 1993: 158,8 miliardy korun
  •          1998: 194,7
  •          2003: 493,2
  •          2004: 592,9
  •          2007: 892,3
  •          2009: 1178,2
  •          2010: 1344,1
  •          2011: 1499,4