Stát půjčí více peníze na opravu domů zničených všemi živly a nejen povodněmi

Praha – Zelenou od vlády dnes dostal návrh, podle kterého bude Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) poskytovat nízkoúročené úvěry na odstraňování škod po řádění všech živlů a který ještě zvýšuje limit. Doposud mohl fond půjčit peníze pouze po povodních a mimořádné dotace při jiných živelních pohromách musela vždy schválit vláda. Ta tak dnes rozhodla i o penězích pro Jihomoravský kraj postižený sesuvem půdy.

Události ČT: Lepší pomoc při postižení živly (zdroj: ČT24)

„Primární snaha je, aby obzvláště u živelních katastrof, jako je povodeň, bylo možné pomoci lidem, tak aby byly fyzickým i právnickým osobám poskytnuty úvěry na opravu a výstavbu bydlení. Nejedná se tedy pouze o povodně a nejedná se pouze o fyzické osoby,“ uvedl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a dodal, že jde podle něj také o zvýšení motivace vlastníků bydlení k jeho pojištění. Nově by tak o peníze mohli žádat i lidé, kterým domov poničilo zemětřesení nebo zasáhla vichřice. Zemětřesení se ve velké míře týká západních Čech.

„Důvodem návrhu je připravit sjednocený nástroj na poskytování následné podpory bydlení poskytované při postižení živelní pohromou, jehož garantem je ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Státní fond rozvoje bydlení,“ uvedlo MMR.

Vláda tedy navrhuje zvýšení limitu na finanční výpomoc, která se vztahuje jak na opravu bydlení poškozeného přírodní pohromou, tak i na stavbu nebo koupi nového obydlí. Horní strop poskytované částky je dva a půl milionu korun při stavbě, milion a půl při koupi a tři sta tisíc při opravách. Žádosti je možné vznášet do dvou let od vzniku poškození.

Když v roce 2007 zasáhl orkán Kyrill území České republiky, registrovaly pojišťovny pětkrát víc pojistných událostí (celkem přes 108 tisíc) s celkovou škodou 3,1 miliardy korun. Povodně v roce 2013 znamenaly 47 tisíc pojistných událostí, škoda se vyšplhala na 7,5 miliardy korun.

Státní fond nyní poskytuje úvěr na pořízení bydlení domácnostem, jejichž předchozí byt či dům zničila povodeň. Maximálně šlo doteď získat 850 000 korun s dvouprocentním úrokem fixovaným na 20 let. Na opravy vybavení domácnosti půjčoval SFRB až 150 000 korun. Tyto peníze lze v současnosti použít výhradně ke krytí nákladů spojených s opravami bytů a rodinných domů, které byly postiženy povodní.

Oba programy vznikly jako reakce na povodně v roce 2001 a pozdější nařízení vlády jejich působnost rozšířila i na škody způsobené následujícími povodněmi.

Peníze lze získat i přímo od ministerstva

Fond ale není jediný, kdo po zásahu živlů poskytuje finanční pomoc. Dotace na odstraňování škod mohou putovat i z rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj. Loni například vyplatilo 2055 domácnostem přes 61 milionů korun. Majitel bytu zničeného loňskou červnovou povodní mohl resort prostřednictvím své obce požádat o dotaci 30 000 korun. Třem domácnostem MMR loni na odstranění nevratně poškozeného domu poslalo celkem půl milionu korun.

MMR posílá dotace na odstraňování škod po živelních pohromách pravidelně hlavně obcím a krajům na obnovu obecního a krajského majetku. Jen v rámci prvního kola příjmu žádostí o dotaci na odstranění škod způsobených živly v loňském roce resort rozdělil 316,7 milionu korun. Druhé kolo vyhlásilo ministerstvo v polovině letošního června. Statistiku žádostí a poskytnutých dotací ještě ministerstvo nezveřejnilo.

Letos ministerstvo rovněž vyčlenilo obcím a krajům 50 milionů korun na odstranění škod po letošním řádění živlů, především silného větru. Dotace jsou určeny na obnovu krajského či obecního majetku, jejich příjemcem proto může být pouze obec či kraj. Peníze mají sloužit k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2014.

Obnova škod po sesuvu půdy

Vláda dnes rovněž odsouhlasila vyčlenění peněz na opravy škod způsobených sesuvem půdy na jižní Moravě. V Dolních Věstonicích, Strachotíně, Pavlově a Bulharech byl od poloviny září do poloviny října vyhlášen stav nebezpečí.

Kraj škody vyčíslil na 86 milionů korun, stát poskytne z rozpočtu 59 milionů korun a 19 milionů z operačního programu, který tvoří evropské fondy. Další finance - skoro deset milionů korun - vydá ministerstvo pro místní rozvoj na obnovu obecního a krajského majetku a 1,1 milionu korun z toho pošle přímo majitelům bytů, které sesuv poškodil. Na životní prostředí půjde dalších padesát milionů korun.