Stát má privatizační pohledávky ve výši 3,87 miliardy korun

Praha - Privatizace státního majetku nemusí nutně přinést státnímu rozpočtu příjmy. Ministerstvo financí v současnosti eviduje nesplacený dluh za privatizovaný majetek v celkové výši 3,87 miliardy korun, z toho úroky, náklady a smluvní pokuty činí více než 1,1 miliardy korun. Seznam vybraných dlužníků přitom ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách.

Podle ministerstva se nedaří výrazně snížit absolutní objem těchto dluhů, protože 90 procent celkového objemu pochází ze smluv uzavřených v letech 1992 až 1994. „Tyto případy jsou vesměs řešeny soudní cestou, a to podáním žaloby nebo návrhu na konkurzní řízení,“ uvedlo ministerstvo.

Ve zveřejněném seznamu je největším dlužníkem Ivo Exel, který státu dluží přes 252 milionů korun za Vlárské strojírny Slavičín. Téměř 183 milionů korun dluží MF společnost AGU-Int za státní podnik Tesla Přelouč a více než 170 milionů korun pak dluží společnost Intersigma Hydraulic za státní podnik Sigma Olomouc.

Vybraní dlužníci za privatizovaný majetek:

Podle ministerstva nelze od zveřejnění očekávat lepší vyřešení pohledávek. „Věříme ale, že zveřejnění tohoto seznamu bude rozhodným impulzem pro všechny ostatní, kdo ještě nevyrovnali své závazky vůči MF, aby tak učinili,“ uvedl úřad. Zároveň doplnil, že pokud dlužníci nenavrhnou řešení úhrady dluhu, bude ve zveřejňování dlužníků pokračovat.

Od roku 1991 do konce roku 2008 stát získal z prodeje podniků, akcií, z dividend nebo dalších transakcí souvisejících s privatizací více než 700 miliard korun. Samotný prodej podniků a majetku se na této částce podle MF podílí 570 miliardami korun. Dohromady s příjmy v rámci takzvané malé privatizace, které se děla především v 90. letech, se celkový objem příjmů zvyšuje na více než 750 miliard korun.