Staré ekologické škody má vyřešit jedna „superzakázka“

Praha - Ministerstvo financí přišlo s návrhem, jak uspíšit odstraňování ekologických škod, které vznikly před privatizací velkých průmyslových podniků. Řešením by mělo být vypsání jediné velké státní zakázky. Hodnota neodstraněných ekologických závazků státu zahrnutých do výběrového řízení přitom činí 115 miliard korun.

Od vypsání jediné zakázky si ministerstvo slibuje zejména výrazné zkrácení doby potřebné na likvidaci starých ekologických škod. „Místo dalších 20 let by tak ekologické škody mohly být odstraněny do roku 2015,“ uvedlo MF.

Dalším přínosem by pak mělo být zajištění horní hranice vynaložených nákladů. Jediným kritériem v případné soutěži by byla cena zakázky, tu by v budoucnu nebylo možno navýšit. V případné smlouvě si chce také ministerstvo vyhradit právo rozložit platby za uskutečněné sanace do více let s tím, že hodnota peněz by zůstala zachována díky inflační doložce. Výběrového řízení by se podle ministerstva mohly zúčastnit i zahraniční firmy.

Podle některých odborníků však bude těžké provedení tak velké zadání kontrolovat. „Zatím si nedovedu představit, jak by to bylo zařízené v kontraktech mezi superřešitelem a jeho stovkami dodavatelů,“ uvedl náměstek ministerstva životního prostředí Karel Bláha.

K odstranění starých ekologických škod se stát zavázal při privatizaci podniků. Výše závazku dosahuje bezmála 170 miliard korun a je právně vymahatelný. V případě jeho nesplnění hrozí státu arbitráže.

Dodneška byly odstraněny škody za zhruba 45 miliard korun, zahájeno bylo necelých 400 zakázek, zbývá jich tak ještě 1100. Náklady na odstranění škod jsou hrazeny pouze z privatizačních příjmů a nemají dopad na státní rozpočet.

Vydáno pod