Sportovní svazy se obávají nového způsobu rozdělení dotací

Praha – České sportovní svazy si zvykají na nový způsob financování sportu. Státní dotace se už totiž nerozdělují přes ČSTV, ale rozděluje je přímo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Své požadavky na všeobecnou sportovní činnost, na provoz sportovních zařízení i na investice měly svazy čas uplatnit do konce září.

Sportovním funkcionářům se zamlouvá větší transparentnost financování, zároveň však poukazují na to, že systém je administrativně komplikovaný a celkově nedotažený. Ministerstvo zatím částku, o kterou svazy žádají, nezveřejnilo a není ani jasné, nakolik budou jednotlivé požadavky uspokojeny. V návrhu rozpočtu bylo pro sport na rok 2012 vyčleněno 2,182 miliardy korun.

Náměstek ministra pro sport Jan Kocourek:

„Je zřejmé, že svazy budou žádat o více finančních prostředků, než je rozpočet této podpory. Tak tomu bylo každý rok za posledních patnáct let.“

Hlavním problémem nového způsobu financování je fakt, že o dotace může žádat pouze jeden svaz. Tělovýchovné jednoty a kluby ale většinou sdružují několik sportů. Pokud tedy svaz, který bude o dotace žádat, neuspěje, bude ostatními vnímán jako neschopný. Zvláště menší svazy pak nemají s ekonomickými a účetními náležitostmi takových žádostí žádné zkušenosti. Předseda ČSTV Pavel Kořan tvrdí, že stát chce dát větší pravomoci svazům, ale podle jeho názoru tím budou trpět právě kluby a sportovní jednoty. Fotbalová asociace ČR má k dispozici profesionální ekonomický aparát, přesto i jejím činovníkům připadá novinka komplikovaná.

Výplata
Zdroj: David Port/isifa/Lidové noviny

Malé svazy budou mít problém

Hodně obtížné bude žádat peníze i pro podstatně menší Český kanoistický svaz. „Pořád to ještě úplně neovládáme, nevíme, jaká je situace někde v Kotěhůlkách,“ řekl s nadsázkou předseda Jaroslav Pollert v narážce na oddíly na nejnižší úrovni na venkově. „Navíc ani nevím, kdo to na ministerstvu bude rozdělovat, jestli to bude jednotlivec, nebo komise. Nevidím v tom zjednodušení,“ kritizoval Pollert. Peníze budou podle Kocourka rozdělovat expertní komise jmenované ministerstvem, a to na základě parametrů regionu, sportovního zaměření a majetku.

Lyžaři změnu naopak přivítali. Vyhovuje jim, že budou mít přehled o toku peněz i o tom, jak s nimi kluby hospodaří. „Hodně věcí nám to odkrylo. Kluby například měly další částky přes okresní sdružení ČSTV a my o tom ani nevěděli. Se zvýšenou administrativou jsme schopni se poprat,“ řekl generální sekretář svazu Petr Graclík. Nový způsob rozdělování peněz se zamlouvá i prezidentovi svazu cyklistiky Mariánu Štětinovi.

Marián Štětina:

„Je vždy dobře, když na cestě finančních prostředků je co nejméně překážek a co nejméně přerozdělování. Ale když už se kouslo do tohoto kyselého jablka, tak bych viděl další možnosti, jak zprůhlednit financování sportu a přinést více peněz sportovcům.“