Spar nesmí prodávat nebalené bonbony z Polska

Brno - Obchodní řetězec Spar musí stáhnout z prodeje nebalené bonbony KISS ME původem z Polska. Laboratorní testy provedené Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí totiž u testovaného bonbonu odhalily mnohonásobně vyšší obsah barviva E113, než jaký povolují normy.

Kontrolní bonbon pocházel z koše pro prodej na váhu, který obsahoval celkem 28 kilogramů zboží. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit, že v celkovém množství výrobku mohou být obsaženy další bonbony překračující limit E113, nařídila SZPI stažení bonbonů ze všech provozoven společnosti Spar.

Řetězec vrátil stažené výrobky dodavateli a uvažuje o ukončení vzájemné spolupráce. Do budoucna chce z tohoto případu vyvodit důsledky. „Společnost Spar bude nyní vyžadovat od dodavatelů či výrobců podobných výrobků protokoly o zkoušce, vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující dodržení povolených limitů přídatných látek, aby se zamezilo opakování této situace,“ uvedl v prohlášení zveřejněném na stránkách SZPI mluvčí společnosti Jan Vávra.

Nebezpečí barviva E133 někdy také označovaného jako brilantní modř FCZ spočívá v tom, že při konzumaci většího množství je karcinogenní.