Soud zamítl žalobu labského rejdaře za nesplavnost Labe

Praha - Žalobu rejdařské společnosti Československá plavba labská (ČSPL), která chtěla od státu téměř 1,8 miliardy korun a úroky z prodlení za údajné porušení povinnosti státu zajistit dostatečný ponor pro plavidla na labské vodní cestě, dnes zamítl Obvodní soud pro Prahu 1. Podle soudu žádná taková povinnost neexistuje. O rozhodnutí soudu informoval server Euro.cz. Přičinou sporu je příhraniční úsek Labe mezi Střekovem a Děčínem. Vodní hladina zde často klesá pod 140 centimetrů, což je hranice pro alespoň omezenou plavbu.

Ministerstvo dopravy si mne ruce

„Ministerstvo dopravy rozhodnutí soudu samozřejmě vítá a považuje úspěch v tomto sporu za jednoznačné potvrzení, že se mýlí ti, kdo ministerstvo kritizují za využívání služeb renomovaných právních kanceláří,“ uvedl mluvčí ministerstva Karel Hanzelka. Úřad využívá služeb kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Ačkoliv soud dal státu ve sporu za pravdu, ministerstvu nepřiznal náhradu nákladů na právníky.

Zástupci Československé plavby labské vinili stát z toho, že neplní své povinnosti, když neudržuje Labe splavné. Stát se prý prohřešil tím, že nepostavil jez či jezy u Děčína. Obžaloba se odvolávala na zákon o vnitrozemské vodní plavbě a mezinárodní smlouvu AGN.

Společnosti vadí zejména ušlý zisk

Podle ČSPL představuje větší část škod ušlý zisk, v částce jsou také zahrnuty náklady na opravy poškozených lodních plášťů a výměny náhradních dílů. Lodě se poškozují právě kvůli nízké hladině řeky. Stát nároky neuznal ani z části.

K vyostření situace došlo v loňském roce, kdy u hranic s Německem doprava stála 125 dní, což je nejvíce od roku 2003. Stavba jezu u Děčína se připravuje více než 15 let, zásadní pokrok však nezaznamenala. Proti vystupují především ekologické organizace a ministerstvo životního prostředí. Žalované ministerstvo dopravy je naopak pro výstavbu jezu.

Také další rejdařské firmy chystají či už podaly žaloby na stát. „Ministerstvo dopravy nyní očekává, že obdobným způsobem budou rozhodnuty rovněž další obdobné žaloby, které vůči státu vznesly některé jiné rejdařské společnosti,“ uvedl Hanzelka.

Proti rozsudku je možné se odvolat k Městskému soudu v Praze. Vyjádření zástupce ČSPL Ivo Jandy z právní kanceláře White & Case se nepodařilo sehnat.

Vydáno pod