Soud schválil reorganizační plán blanenské slévárny

Krajský soud v Brně schválil reorganizační plán blanenské slévárny Ernst Leopold. S plánem souhlasila i většina věřitelů, plyne z insolvenčního rejstříku. Firma dál vyrábí a nečerpá ani úvěr, který na chod závodu měla.

Soud dospěl k závěru, že schválení reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku slévárny nebo její likvidaci. „Dlužník dosahuje kladných hospodářských výsledků, snižuje osobní náklady, nečerpá úvěr na provoz závodu a řádně hradí pohledávky,“ uvedl soud v odůvodnění rozhodnutí.

Podle soudu získají na základě reorganizačního plánu plnohodnotný druh zajištění i ti věřitelé, kteří s ním nesouhlasili. Každý věřitel navíc prý ve výsledku získá stejné nebo vyšší plnění, než kdyby šla firma do konkurzu.

Způsob provedení reorganizace slévárny má několik bodů. Je mezi ním i částečné prominutí dluhů společnosti nebo odklad jejich splatnosti. Firma získala už koncem loňského roku krizový úvěr od společnosti Glamour, z kterého čerpala přes 30 milionů korun. Část ztráty pokryje snížení základního kapitálu společnosti z více než 75 milionů na nulu. Provozní restrukturalizace podniku bude trvat zhruba tři roky. Firma se chce dál orientovat na stávající trhy a zakázkovou a malosériovou výrobu, aktuálně má kolem 300 zaměstnanců.

Blanenská slévárna se dostala do problémů za minulého vlastníka ještě pod názvem DSB Euro. Pak ji převzala společnost Piacera a přejmenovala ji na Ernst Leopold podle Arnošta Leopolda Gelhorna, který v Blansku roku 1698 založil první hamr. Vedení společnosti pro letošní rok počítá s obratem 15 milionů eur (405 milionů korun). V dalších letech se plánují investice.