Soud: Insolvenční správce má pravdu. OKD nedluží Citibank 10 miliard korun

Pohledávky věřitelů těžební společnosti OKD byly u Krajského soudu v Ostravě prozkoumány. Soud souhlasil s tím, jak postupoval insolvenční správce Lee Louda. Ten většinu z 20 miliard pohledávek odmítl. Pohledávky největšího věřitele Citibank, který přihlásil finanční nároky za více než deset miliard korun, zůstaly neuznány.

Výsledek přezkumného jednání rozhodl o tom, jak budou rozložena hlasovací práva na schůzi věřitelů. Ta bude následovat ve čtvrtek. Rozhodne se na ní, zda půjde OKD do reorganizace nebo do konkurzu.

Největším uznaným věřitelem je tak skupina Advanced World Transport (AWT), která přihlásila pohledávky dohromady za více než 460 milionů korun. Citibank se stále může o hlasovací práva přihlásit. Museli by je ale ve čtvrtek schválit věřitelé, jejichž pohledávky byly uznány, případně soudce.

Prozatímní věřitelský výbor má tři členy. Jsou v něm AWT, český stát (Česká správa sociálního zabezpečení) a zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna. Věřitelé jej ale na své čtvrteční schůzi mohou změnit. Mohou změnit i počet jeho členů, těch může být tři až sedm. Stejně tak věřitelé mohou změnit i insolvenčního správce.

Pohledávky vůči OKD

Citibank zastupuje držitele dluhopisů, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR), jež je majitelem OKD, a společnost OKD za ně ručila. Podle Loudy se ale například neprokázalo, že společnosti NWR dluh vůbec vznikl. Neuznání pohledávek rozporují investiční fondy sdružené v neformálním uskupení Ad Hoc Group (AHG), které je majitelem většiny hlasovacích práv v NWR. Také tyto fondy Citibank zastupuje.

Zástupce banky Citibank u soudu řekl, že cílem popření pohledávek Citibank je záměrné poškození věřitelů a snaha vyřadit největšího věřitele z insolvenčního řízení. To insolvenční správce rezolutně odmítl. Také zástupce OKD řekl, že popření pohledávek bylo v souladu se zákonem. Spor možná skončí až u arbitráže.

O změnu rozhodnutí o neuznání pohledávek žádali také zástupci Orlové a Doubravy na Karvinsku, jejichž nároky insolvenční správce popřel z větší části. Louda nesouhlasil ani s platností pohledávek za 1,888 miliardy korun, které přihlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu, přičemž šlo o náklady na případné zavírání dolů.

  • Sedmačtyřicetiletý Louda působí mimo jiné jako výkonný ředitel Centra restrukturalizace a insolvence při Vysoké škole ekonomické v Praze. V čele instituce, která se zabývá výukou, výzkumem a poradenstvím o příčinách, průběhu a řešení podnikových krizí, stanul v roce 2014. Jako insolvenční správce Lee Louda působil například ve Starorolském porcelánu Moritz Zdekauer z Karlových Varů, Kordárně z Velké nad Veličkou na Hodonínsku, podniku AQ Okna nebo pražském developerském projektu Rezidence Kavčí Hory, byl také likvidátorem penzijního fondu Viva.
Všechno dopadlo podle očekávání, a to tak, jak jsme jednotlivé pohledávky přezkoumali.
Lee Louda
insolvenční správce OKD
  • Vznik: OKD, a. s. byla do obchodního rejstříku zapsána 1. června 2005. Její předchůdce, akciová společnost Ostravsko-karvinské doly (OKD), na kterou přešel majetek zrušeného státního podniku OKD, vznikla v lednu 1991.
  • Charakteristika: OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těží jej v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. OKD provozuje tři doly, jeden důl má zakonzervovaný. 
  • Akcionáři: jediným akcionářem je NWR Holdings B.V. se sídlem v Amsterdamu; vlastníkem NWR je od letošního února skupina Ad Hoc Group (AHG), která sdružuje tři britské investiční společnosti a má 60 procent hlasovacích práv.
  • Zdroj: ČTK

Insolvenční řízení může skončit konkurzem nebo reorganizací. Při konkurzu by se majetek OKD rozprodal, podnik by prakticky skončil a začalo by se propouštět. Při reorganizaci by firma dál fungovala podle schváleného reorganizačního plánu.

Do existenčních problémů se OKD dostalo kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti, insolvenční návrh na sebe v květnu podala sama firma. V dolech OKD se dál těží uhlí a pracuje tam i s dodavatelskými firmami asi 12 000 lidí. Ztráta zaměstnání ale hrozí i dalším tisícům lidí v navazujících profesích.