Síť zvládne dalších 65 MW solární a větrné energie

Praha – V příštím roce bude možné k tuzemské elektrizační soustavě připojit další solární a větrné elektrárny o výkonu až 65 megawattů, jak dnes přiblížil správce sítě ČEPS. Neuvedený podíl volné kapacity však blokují dříve uzavřené smlouvy. Instalovaný výkon tuzemských solárních elektráren je nyní zhruba dva gigawatty, větrných přes 200 megawattů.

Podle ČEPS volnou kapacitu sítě částečně blokují smlouvy o budoucím připojení plánovaných solárních a větrných elektráren do sítě: „V souvislosti s připravovanou změnou zákona o podporovaných zdrojích energie, kde by mělo dojít ke zrušení části dosud držených rezervovaných výkonů pro fotovoltaické elektrárny, je pravděpodobné, že bude možnost připojení dalších fotovoltaických a větrných elektráren dále rozšířena.“ Nyní se zákon nachází v Senátu.

„Podané žádosti a poptávka investorů určitě převyšují uvolněnou kapacitu. Přibližně 65 megawattů je výkon dvou největších solárních elektráren v ČR. Nejedná se tedy o žádný zásadní přelom,“ prohlásil Petr Novotný z advokátní kanceláře VDNU legal. Současně je podle něj otázkou, dle jakého klíče bude 65 volných megawattů rozděleno mezi jednotlivé distribuční společnosti a konkrétní žádosti o připojení.

Limit pro připojení stanovil ČEPS tak, aby mohla být elektrická síť bezpečně využívána. Přitom zohlednil, že některé obnovitelné zdroje energie lze nově řídit na dálku nebo vypínat v případě přebytku proudu v síti. Bral také mimo jiné v úvahu opakující se přetékání elektřiny z německé do české elektrizační soustavy.

Žádosti i připojení se hodnotí individuálně

V polovině září ČEPS a distribuční společnosti oznámily, že znovu začnou posuzovat žádosti o připojení nových solárních a větrných elektráren do sítě. Žádosti nyní hodnotí individuálně. „Některé už byly schváleny,“ uvedla mluvčí ČEPS Zuzana Dvořáková. Podle ní například Pražská energetika nemá problém s připojováním zdrojů, které splňují všechny náležitosti.

Energetika
Zdroj: Andreas Rentz/ISIFA/Getty Images

V loňském roce zastavily k nelibosti investorů distribuční společnosti vydávání smluv o připojování nových solárních a větrných elektráren do sítě. Reagovaly tak na prudké přibývání solárních elektráren, které se kvůli výhodným dotačním podmínkám staly výhodnou investicí. Argumentovaly tehdy tím, že by tyto zdroje mohly ohrozit bezpečný provoz přenosové soustavy. Právě limit bezpečného využívání sítě nyní stanovil ČEPS.