Singer: Za krizí eura stojí nesourodost zemí EU

Praha – Guvernér ČNB Miroslav Singer vidí za krizí eurozóny nejen špatné hospodaření, ale i nesourodost zemí EU. Pro přežití eurozóny jsou podle něj nutné strukturální reformy v okrajových zemích platících eurem, tedy například v Řecku a Portugalsku. Současně s tématem dluhové krize Singer připomněl, že úvahy o přijetí eura v ČR nebudou kvůli stavu zemí platících eurem i stavu tuzemských veřejných financí po několik let aktuální.

Podle Singera mají principy krize eurozóny tři roviny, i když často je zdůrazňována pouze ta třetí, kterou je špatná fiskální politika. Příčiny jsou však hlubší a první z nich je strukturální nesourodost zemí eurozóny a druhou, stejně významnou, je nedostatečný institucionální rámec, dodal. 

„Eurozóna svým fungováním podnítila přehřívání periferních ekonomik a jejich divergenci,“ narážel Singer na problémy Řecka, Portugalska nebo Irska. Tyto a další okrajové země unie, do kterých po otevření obchodních hranic přitékal kapitál, nyní potřebují dramatické strukturální reformy. Pro řešení bude nutné získat podporu nejen v dlužnických zemích, ale také u voličů a institucí v jiných než dlužnických státech. Naopak země jako Německo kapitál ztrácely a docházelo k tomu, že zde nerostla životní úroveň tak, jako tomu bylo před vznikem evropského seskupení. 

Důvody krize eurozóny podle guvernéra ČNB 

  1. strukturální nesourodost
  2. nedostatečný institucionální rámec
  3. špatná fiskální politika 

Evropa podle Singera není optimální měnovou oblastí a eurozóna taktéž ne. Současné dluhové problémy eurozóny přitom nejsou způsobeny samotnou krizí, ale nesourodostí zemí a neschopností vytvořit dlouhodobé podmínky pro růst. „Krize bude zřejmě řešena na úkor rozpočtově spořádaných států,“ dodal. 

Singer: Úvahy o přijetí eura nebudou v ČR několik let aktuální 

Singer dodal, že diskuse o přijetí eura budou aktuální až ve chvíli, kdy bude jasné, jakými pravidly se eurozóna bude řídit. Dosavadní pravidla byla porušována a často neplněna, míní guvernér. 

Miroslav Singer, guvernér ČNB

„Česká ekonomika není na euro připravena. Nebudeme do eurozóny vpuštěni, dokud si nedáme do pořádku rozpočet. A eurozóna zřejmě nebude prozatím pro nikoho příliš lákavá.“ 

Další případný pokles evropské ekonomiky ovlivní podle Singera tuzemskou ekonomiku podobně jako za hospodářské krize v roce 2008 a 2009, především kvůli poklesu zahraničního obchodu. Případná rizika ovšem podle něj zmírní určitý pokrok v konsolidaci veřejných financí. Navíc je tuzemský bankovní sektor v dobré kondici a měl by působit jako tlumič šoků, dodal. V roce 2009 tuzemský hrubý domácí produkt klesl kvůli dopadům celosvětové krize o 4,7 procenta.