Senátem prošly novely o podnikání v energetice a o těžebním odpadu

Praha - Senát dnes schválil nová pravidla pro podnikání v energetice a nakládání s těžebním odpadem. Novela o podnikání v energetice stanoví míru kontroly nad energetickým trhem, vytváří prostor pro dohodu mezi odběratelem a dodavatelem a určuje, co je a není nelegální odběr. Těžařské firmy budou muset ukládat svůj odpad tak, aby neohrožovaly životní prostředí ani lidské zdraví. Senát přijal také vládní novelu umožňující zjednodušení posuzování fúzí, které nevyvolávají vážné obavy z narušení hospodářské soutěže. Všechny tři zákony nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Podle ministerstva průmyslu bude i nadále platit, že dodavatel obnoví dodávku elektřiny až poté, co zákazník uhradí vzniklou škodu. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Martin Říman dnes ujistil, že samotné poškození plomby nebo elektroměru nebude znamenat řízení se zákazníkem o neoprávněném odběru. Podle zákona bude totiž nutné současně prokázat, že zákazník odebral víc elektřiny, než zaplatil.

Čunek varuje před sousedskými spory

Novela energetického zákona (zdroj: ČT24)

Nová právní úprava postihu černých odběratelů ale vyvolala kritiku senátora a předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka. Tomu vadí, že pokud se odběratel s dodavatelem chce soudit, může to trvat i rok, ale po celou dobu bude bez proudu. Čunek poukazoval na to, že elektroměr musí být přístupný a nezamčený a třeba znesváření sousedé si podle něj mohou vyřizovat účty tak, že jeden druhému poškodí elektroměr a pak ho udá.

Říman ale tuto úvahu odmítl s tím, že takové případy se v praxi nevyskytují. Distribuční firmy budou mít také nově povinnost zajistit jednotlivé části elektroměru proti neoprávněné manipulaci. Navíc budou muset pravidelně kontrolovat správnost měření.

Novela navyšuje odpovědnost za jadernou škodu za každou nehodu u jaderných elektráren ze šesti na osm miliard korun. Vzrůst má i státní záruka za škody způsobené jadernými elektrárnami ze šesti na osm miliard korun.

Senát odhlasoval i úložny odpadu a podnikové fúze

Novela zákona o těžebním odpadu ukládá provozovatelům úložných míst, aby vypracovali plány pro nakládání s odpady. O jejich schválení budou žádat Český báňský úřad, při těžbě rašeliny to bude ministerstvo zemědělství. Ministr Říman již dříve odhadl, že každou těžební organizaci přijdou nové povinnosti jednorázově na 100 tisíc korun.

Další novela by měla usnadnit posuzování podnikových fúzí v případech, které nevyvolávají vážné obavy z narušení hospodářské soutěže. „Cílem je snížit náklady na spojení a urychlit proces posuzování,“ uvedl Říman. Podle prezidenta Hospodářské komory ČR Petra Kužela činila administrativní zátěž spojená s podáním návrhu firem na fúze za rok 2007 zhruba 4,785 milionu korun.

Elektřina
Zdroj: ČT24