Senát schválil nová pravidla pro přeměny a převzetí obchodních společností

Praha - Senát poslal k podpisu prezidentovi nový zákon, kterým se od léta mají řídit přeměny obchodních společností a družstev. Norma nově upravuje přeshraniční fúze v rámci EU. Propojování obchodních společností a družstev se zahraničními podniky by mělo být jednodušší. Zároveň horní komora přijala i novou úpravu o nabídkách převzetí akcionářských podílů. Zákon má drobným podílníkům umožnit, aby mohli včas prodat své akcie, pokud se změní vlastnická struktura společnosti.

Nová úprava pravidel pro přeměny obchodních firem převádí do českého práva evropskou směrnici o přeshraničních fúzích kapitálových společností. Zákon v zásadě zakazuje mezistátní spojení těch akciových společností, kterou jsou současně otevřenými fondy kolektivního investování.     

Vláda v zákoně také navrhuje, aby dozorčí rady společností s ručením omezeným, akciových společností a ani kontrolní komise družstev již nemusely sestavovat zprávu o přezkoumání projektu přeměny. Dále se nebude muset dvakrát pořizovat notářský zápis u kapitálových obchodních společností a družstev. Nyní se nejprve vyžaduje notářský zápis osvědčující schválení návrhu smlouvy o fúzi a současně je třeba uzavřít smlouvy opět formou notářského zápisu.    

Nezbytnost nové právní úpravy potvrdil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). „Pro jednodušší typ obchodní společnosti je platná úprava nevhodná,“ zdůraznil. Obchodní zákoník, který dosud jako jediný obsahoval ustanovení o fúzích, upravoval totiž tuto oblast pouze pro akciové společnosti.      

Zákon o přeměnách obchodních společností má nabýt účinnosti 1. července. Spolu se zákonem o nabídkách převzetí akcionářských podílů, který dnes Senát rovněž schválil a který ukládá velkým akcionářům povinnost nabídnout těm drobným odkoupení jejich podílu, a připravovaným novým obchodním zákoníkem patří k základům nového obchodního práva.

Vydáno pod