Sdružení nájemníků: Novela občanského zákoníku poškozuje nájemce

Praha - Sdružení nájemníků České republiky kritizuje novelu občanského zákoníku, kterou vláda v demisi schválila začátkem dubna. Navržené změny prý zhoršují postavení nájemníků a poškozují jejich práva. Navíc například určování nájemného soudem nemá jasně stanovené mantinely. Sdružení mimo jiné argumentuje tím, že tak zásadní změny by neměl kabinet v demisi vůbec předkládat.

Sdružení považuje novelu občanského zákoníku za největší zásah do nájemních práv od roku 1992. Změny jsou tak zásadní, že by je prý měla vláda v demisi raději přenechat řádnému kabinetu.

Jak určí soud nájem?

Sdružení se mimo jiné nelíbí fakt, že by měl v případě, že se nájemce s pronajímatelem nedohodnou na výši nájemného, stanovit jeho výši soud. „Soud však nemá žádné možnosti, jak obvyklou výši nájemného v bytech nacházejících se v jeho působnosti zjišťovat,“ míní sdružení.

Podle ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobody (KDU-ČSL) ale bude mít soud k dispozici dostatek prostředků, které mu pomohou výši nájemného stanovit. „Bude jakási cenová mapa, která bude pokrývat Českou republiku jako doporučená cena,“ bránil změny v rozhovoru pro ČT24 ministr.

Kritika se snesla i na služební byty

Vlnou kritiky zavalilo sdružení občanský zákoník také v oblasti služebních bytů. Ty novela naprosto ruší. „Pronajímatel pouze může dát nájemci byt do nájmu po dobu trvání pracovního poměru, avšak dnem skončení pracovního poměru nájem bytu končí. Ruší se tím jakákoliv ochrana osob, které s nájemcem v předmětném bytě bydlí,“ upozornilo sdružení.

Doposud to funguje tak, že se taková nájemní smlouva mění na klasickou smlouvu na dobu neurčitou. „To je relikt socialismu, kde podniky měly své vlastní byty a výsledek byl takový, že tam potom zůstaly děti zaměstnanců a pro podnik stejně nepracovaly,“ řekl k tomu Svoboda.

Sdružení se ale nelíbí i celá řada dalších změn v oblasti nájemného, které novela upravuje. Tvrdí například, že zrušení působnosti obcí při zajišťování bytové náhrady je v rozporu s obvyklou evropskou praxí.

Trnem v oku mu je ale také opatření, které má omezit převádění nájemních smluv na vzdálenější příbuzné, třeba na vnuky či druhy. „To je podle nás policejní opatření. To je věcí toho člověka, otázka lidských práv,“ tvrdí předseda sdružení nájemníků Stanislav Křeček.

Novelu občanského zákoníku ještě čeká cesta celým schvalovacím procesem. V případě, že ji schválí poslanci i senátoři a podepíše prezident, měla by nabýt účinnosti od 1. ledna 2011.