Roboti v Japonsku nahradí část lidské práce

Tokio - Japonsko má originální řešení problémů spojených se stárnutím populace. Do roku 2025 by mohli roboti nahradit práci až 3,5 milionu lidí. S tímto tvrzením přišla výzkumná organizace Machine Foundation Industry Memorial.

Roboti by mohli v budoucnu zastávat v japonské společnosti řadu funkcí. Ti nejmenší v podobě miniaturních kapslí by mohli monitorovat zdravotní stav starších lidí, a nahradit tak ošetřovatele. Pro zajištění pohodlí penzistů by umělí pomocníci mohli také například předčítat knihy nebo pomoci při koupání. Náklady státu na péči o staré občany by tak mohly klesnout až o 21 miliard dolarů.

Japonsko patří k zemím s nejnižší porodností. Na jednu ženu připadá pouze 1,3 dítěte. Do roku 2030 klesne podle vládních odhadů množství pracovní síly o 16 procent. V roce 2055 bude 40 procent populace starší 65 let. Situaci navíc komplikuje negativní postoj Japonců k imigraci.

Vydáno pod