Rejdaři žalují stát kvůli špatné splavnosti Labe

Praha - Přes jeden a tři čtvrtě miliardy korun žádá společnost Československá plavba labská (ČSPL) po ministerstvu dopravy. Škody prý vznikly největšímu českému říčnímu přepravci kvůli špatné splavnosti Labe. Více než polovinu dní v roce nemohou naložit lodě natolik, aby se jim plavba vyplatila. Celý spor teď řeší Obvodní soud pro Prahu 1. Podle společnosti se Česko zavázalo udržovat splavnost tří největších řek zákonem o říční plavbě z roku 1995 a mezinárodními smlouvami.

Na Labi mají splavnost zajistit dvě vodní díla. „Co se týče plavebního stupně Děčín, tam podle mých informací probíhá momentálně řízení o získání EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), to je jedna věc. Co se týče sporů okolo Přelouče, tam probíhají soudní řízení,“ říká k tomu Pavel Škvára, náměstek ministra dopravy.

"V případě Přelouče opakovaně ministerstvo životního prostředí odmítlo udělit výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Projekt, tak jak byl připraven, znamená zásadně negativní dopad do životního prostředí více než dvacítky ohrožených druhů rostlin a živočichů, vysvětluje Jakub Kašpar, mluvčí MŽP. Začít s výstavbou bez povolení ministerstva životního prostředí investor nemůže. Jiný plán na stole neleží. Zatím se vrší žaloby, nyní je jich už pět.

Reportáž Michala Keborta (zdroj: ČT24)

„Škody, které nám vznikají, sanujeme jednak prodejem majetku, to znamená, že dneska jsme už prodali téměř třetinu lodního parku, jednak nejsme schopni udržovat ty zbývající plavidla v řádném technickém stavu,“ říká Milan Raba, generální ředitel ČSPL.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že nepochybilo. Zákon neříká, do kdy má být výstavba plavebních stupňů hotová. Právníci navíc upozorňují, že žaloba rejdařů postrádá konkrétní údaje o škodách.

„Případný rozsudek bude brán jako precedentní“

„Toto jednání má veliký význam z toho hlediska, domnívám se, že případný rozsudek bude brán jako precedentní. A podobné spory by se vyvíjely obdobným směrem,“ upozorňuje Škvára. Vítězný precedent by se státu hodil. Firmy totiž tvrdí, že celé odvětví ztratí kvůli nízké hladině řeky miliardu ročně. Pokud by Česko zažalovaly všechny a uspěly, mohla by státní pokladna přijít o pět miliard korun. O tom, kdo má pravdu, se bude znovu jednat v září, na kdy soud nařídil další stání.