Reforma finančního dohledu v EU má legislativní rámec

Brusel – Evropská unie usilovně pracuje na plánované reformě dohledu nad finančními institucemi. Evropská komise dnes schválila klíčové legislativní návrhy, které umožní vznik dvou zcela nových institucí. Ty budou dohlížet na finanční skupiny působící v Evropě, budou zkoumat ale i ekonomická rizika v jednotlivých zemích. Pokud návrhy schválí i členské státy a Evropský parlament, mohly by nové kontrolní orgány začít fungovat již v roce 2010.

Evropská komise v návrzích počítá s vytvořením Evropské rady pro systematické riziko a Evropského systému finančního dohledu. První z nich bude mít na starosti takzvaný makroekonomický dohled, tedy dohled nad riziky, která se mohou objevovat v jednotlivých státech. Druhá z nich se zase bude soustředit na mikroekonomický dohled, tj. na dohled nad jednotlivými finančními skupinami.

Vznik Evropské rady pro systematické riziko nebude mít na současnou strukturu dohledu a dozoru v jednotlivých členských státech významný vliv. Jejím úkolem bude jen zkoumat případná hospodářská a finanční rizika a varovat před nimi příslušné národní a evropské orgány.

Telefonát Evy Hrnčířové (zdroj: ČT24)

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso:

„Naším záměrem je ochrana daňových poplatníků před opakováním doby temna z podzimu loňského roku, kdy vlády musely napumpovat miliardy eur do bank.“


Zásadnější dopad na fungování dozoru nad finančním trhem i na pravomoci jednotlivých členských zemí bude mít ustavení Evropského systému finančního dohledu. Vzniku této instituce se velmi obává i Česká republika.

Česká národní banka varuje, že by činnost systému mohla vést k částečné ztrátě kontroly nad finančními toky z dceřiných do mateřských bank. Česko by tím bylo těžce zasaženo, protože tuzemské banky jsou ovládány zahraničními vlastníky. Ti by mohli z českých dcer stahovat kapitál.