Ředitel společnosti, která stojí za Opencard, byl ve střetu zájmů

Praha – Kolem společnosti Haguess, hlavního dodavatele kritizovaného projektu Opencard pro Magistrát hlavního města Prahy, se objevují další pochybnosti. Jak zjistily Otázky Václava Moravce, ředitel firmy Petr Stránský byl v evidentním střetu zájmů. Stránský totiž působil na obou stranách – pracoval pro magistrát a následně i pro společnost Haguess. Jeho podnikaní navíc v dřívějších letech skončilo převážně v exekucích.

Petr Stránský byl v letech 2005 a 2006 vedoucím projektu Haguess ve státem dotovaném projektu „Centrum sdílených služeb pro e-municipality a zdravotní portál“. Web, byť polofunkční, stále funguje na adrese www.zdravotniportal.cz. V roce 2006/2007 pak byl členem týmu projektového řízení projektu Opencard na straně hlavního města Prahy. Jakmile na přelomu těchto let firma Haguess zakázku získala, Stránský se od roku 2007 stal ředitelem společnosti Haguess.

„Je to přinejmenším pozoruhodné. Otázka je, jestli je to přímo porušení zákona, nebo jeho obcházení,“ zamýšlí se Jaroslav Dědič, člen legislativní rady vlády a spoluautor obchodního zákoníku.

Otázky Václava Moravce (zdroj: ČT24)

„Trestní zákoník zakazuje přímo takovouto paralelní činnost, ale přepokládá, že někdo bude současně působit v obou dvou institucích,“ říká Dědič, podle něhož by se pak dotyčný mohl dopustit trestného činu zneužívání informací v obchodním styku. „Tomuto protiprávnímu jednání se určitě osoby, které by jinak mohly být postiženy, snaží vyhnout tím, že u jednoho subjektu činnost ukončí a přejdou k subjektu jinému,“ dodává.

Otázky Václava Moravce navíc zjistily, že za Petrem Stránským zůstalo podnikání v exekucích. Stránský figuruje minimálně ve čtyřech takových subjektech. Podle Dědiče to svědčí maximálně o podnikatelském neúspěchu.

Podnikání Petra Stránského

Od roku 1993 podniká jako fyzická osoba – koupě zboží, zprostředkování v oblasti obchodu a služeb

1998 – společník a jednatel ESIF, s.r.o., jeho obchodní podíl postižen exekucí

1999 - společník a jednatel IAA, s.r.o., jeho obchodní podíl postižen exekucí

1999 – společník a jednatel Tree of Business Knowledge, s.r.o., jeho podíl postižen exekucí, na společnost nařízena exekuce

2000 – jednatel PRnet.cz, s.r.o., jediným společníkem Linda Stránská, na společnost nařízena exekuce

2008 – zakladatel (30 %) a člen představenstva ERD, a.s. (spolu s Mgr. Janem Andráškem a Mgr. Janem Balcarem)

2009 – jednatel Stránský Consulting, s.r.o., jediným společníkem je společnost Exiler Limited Gibraltar, za tuto společnost jedná Petr Stránský

Společnost Haguess byla založena v roce 1996 jako rodinná firma. Zabývala se například vznikem bankovních informačních systémů. Od roku 2001 se pak zaměřila na rozvoj čipových karet. Spolupracovala také na plzeňské a liberecké kartě. V roce 2006 vyhrála výběrové řízení na Opencard a ze společnosti s ručením omezeným se změnila na akciovou společnost.

Jaroslav Dědič
Zdroj: ČT24