Projekt Evropa bez bariér má vylepšit volný pracovní trh

Praha - Evropa bez bariér – Informační společnost je název projektu, který má zlepšit činnost volného pracovního trhu v rámci Evropské unie. Pomoct mají hlavně nové technologie. Autorem projektu je sdružení Ano pro Evropu, které dnes pořádá k tomuto tématu konferenci.

Cílem projektu Evropa bez bariér je zlepšit přístup dělníků, zaměstnanců a živnostníků na zahraniční pracovní trhy. K získání práce na jakémkoli místě v Evropě a ve světě má lidem pomoci hlavně internet.

Projekt je zaměřen hlavně na celoživotní vzdělávání lidí v práci s informačními technologiemi. „Mladší pracovníci ve všech možných oborech mají už velmi dobrou schopnost se s informačními technologiemi poprat, samozřejmě u těch starších je to horší,“ poukazuje Dana Bérová, bývalá ministryně informatiky. Podle ní se v současnosti potýkáme s faktem, že máme nové technologie, ale neumíme se v jejich rámci chovat. „Největší změna přijde, když začneme měnit způsob svého chování, tedy způsob komunikace. Kdy dopis nebudeme nahrazovat emailem, ale pokusíme se vymyslet způsob, jak postavit komunikaci s novými technologiemi,“ dodala Bérová.

Hlavní roli ve zvyšování počítačové gramotnosti by měl podle Dany Bérové sehrát stát. Jeho úkolem by měla být podpora vzdělávacích programů a osvětová činnost. „Stát i EU by měly fungovat jako modelový uživatel. Státní úředníci a státní orgány by měli být schopni ukazovat, jak by ta řešení mohla fungovat,“ řekla Bérová.

Projektový manažer sdružení Ano pro Evropu Tomáš Bouška navrhuje, aby bylo téma vývoje informační společnosti zařazeno na seznam priorit v rámci českého předsednictví v EU. Dnešní konference by měla mimo jiné odpovědět na otázku, kdy jsou informační technologie zneužitelné a kde je jejich užití nad rámec našich schopností.