Prodej Sazky bude pokračovat

Praha – Věřitelský výbor loterijní společnosti Sazka na dnešním zasedání odmítl návrh finančních skupin Penta a E-Invest na zastavení prodeje podniku a vyzval je k účasti v soutěži. Novinářům to po jednání sdělil předseda věřitelského výboru Josef Novotný. Penta a E-Invest daly insolvenčnímu správci pokyn, aby se prodej podniku uskutečnil ve veřejné dražbě nebo v takovém otevřeném výběrovém řízení, které bude garantovat všechny zásady insolvenčního zákona. Mluvčí Penty Martin Danko řekl, že pokud výbor podmínky tendru nezmění, Penta se jej nezúčastní.

Penta považuje podle Danka výsledky soutěže za předem rozhodnuté. Ve středu představí na tiskové konferenci svoji nabídku na koupi Sazky. Podmínky výběrového řízení na prodej Sazky prý zvýhodňují finanční skupiny PPF a KKCG zastoupené ve věřitelském výboru a účelově snižují počet zúčastněných potenciálních investorů. „Dochází k omezení účasti ve výběrovém řízení a následně k umělému snížení kupní ceny, které bude v tomto řízení dosaženo, a tím k poškození všech přihlášených věřitelů dlužníka,“ tvrdí Penta.

Cupka oponuje, že soutěže se může zúčastnit prakticky kdokoliv, kdo splní základní podmínky stanovené insolvenčním zákonem. Zájemci budou muset složit předem jistinu půl miliardy korun. Základní informační memorandum ohledně Sazky si v rámci výběrového řízení vyžádalo a obdrželo více než 15 subjektů. Tyto subjekty tak podle Cupkovy mluvčí Lenky Tiché daly jednoznačně najevo svůj zájem se tendru zúčastnit. 

Zájemci o koupi Sazky mají poslední dva dny na to, aby podali závaznou přihlášku do výběrového řízení a vyžádali si podrobnou dokumentaci k prodávanému podniku. Poslední možnost předložit svoji nabídku a složit celou kupní cenu na speciálně založený účet pro tyto účely mají zájemci 23. září 2011. 

Vítěz tendru musí získat souhlas ÚOHS

Obálky s nabídkami insolvenční správce otevře za účasti notáře a předsedy věřitelského výboru 26. září 2011 a následně vyhlásí vítěze tendru. Jediným rozhodujícím kritériem je kupní cena, Sazku přitom získá ten, kdo dá nejvíce. Vítěz tendru musí rovněž získat souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, popřípadě kompetentních evropských orgánů.

Josef Novotný, předseda věřitelského výboru:

„Věřitelský výbor obvinění společností Penta a E-Invest považuje za neodůvodněné, nepodložené a odmítá je. Odmítá i svůj souhlas s prodejem podniku vzít zpět. Věřitelský výbor garantuje, že pokud tato nabídka bude nejvýhodnější, bude vybrána a podnik bude prodán vítěznému uchazeči.“  

Dosud se o Sazku přetahovaly dva tábory silných investorů. Na jedné straně PPF a KKCG, které ovládly věřitelský výbor, protože jim Sazka dluží nejvíc, na druhé straně právě zejména Penta, majitel konkurenční loterijní firmy Fortuna. Penta už dříve nabídla 2,5 miliardy korun za loterijní část Sazky, Fortuna pak 3,5 miliardy korun za Sazku jako celek.Sazka se do insolvence a následně do konkurzu dostala kvůli problémům se splácením úvěru na výstavbu pražské O2 areny. Věřitelský výbor poté schválil úvěrovou smlouvu o objemu celkově až 500 milionů korun, které slouží k zachování běžného chodu firmy. Půjčku se splatností dva roky poskytla společnost Moranda, kterou kontroluje skupina PPF miliardáře Petra Kellnera. Akcionáři Sazky jsou občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu, jejich pravomoci jsou ale po prohlášení konkurzu silně omezené.