Přiznání k dani z nemovitosti pro zapomnětlivce nově s pokutou

Praha – Jen do pondělí mají majitelé pozemků, domů a bytů v Česku na podání daně z nemovitosti. Zapomnětlivcům, kteří to včas nestihnou, navíc od letošního roku hrozí nová sankce minimálně ve výši 500 korun. Na finanční úřad ale nemusí každý. Pokud se na vaší nemovitosti nic zásadního nezměnilo, stačí daň pouze zaplatit. Pro rok 2011 se nemění sazby daně ani termíny pro podávání přiznání a placení daní. Přesto k několika změnám došlo. Přiznání už třeba nemusí podávat jeden spoluvlastník za všechny.

Předmětem daně z nemovitosti jsou především stavby, byty a nebytové prostory. Povinnost zaplatit daň má vlastník objektu či pozemku. A z čeho se vlastně daň počítá? Základemje výměra půdorysu nadzemní části stavby (zastavěná plocha) nebo výměra podlahové plochy u bytu nebo nebytového prostoru. Sazby daně za metr čtvereční je dán zákonem, stejně jako koeficienty, které daň zvyšují. Co může daň oproti minulému roku zvýšit je místní koeficient, jehož výši stanovuje obec. Tento koeficient lze zjistit na příslušném finančním úřadě nebo na webových stránkách obce.

Daňové přiznání se nemusí podávat každoročně

Daňové přiznání se nepodává každý rok. Přiznání k dani z nemovitostí je potřeba podávat jen při zásadní změně ve vlastněných objektech, jako je nákup, prodej, stavba nemovitosti. Pokud nedojde během roku ke změně, přiznání se nepodává, daň se ovšem platí. Změna sazeb nebo koeficientů se promítne do výše daně, není důvodem pro podání přiznání.

Pokud existuje povinnost přiznání podat, odevzdává přiznání k 31. lednu příslušného roku a daň platí ten, kdo je majitel nemovitosti k 1. lednu příslušného roku. Daň se tedy platí za aktuální rok. Je-li daň nižší než 5 tisíc korun, musí ji majitel nemovitosti zaplatit do 31. května. Je-li daň vyšší než 5 tisíc, musí být zaplacena ve dvou stejných splátkách. U zemědělců a chovatelů ryb do 31. srpna a do 30. listopadu, pro ostatní poplatníky platí termíny do 31. května a 30. listopadu. Pokud výsledná daň z nemovitosti nepřekročí 30 korun, nepředepíše se. Daň z pozemků se předepisuje vždy, minimální výše je 50 korun.

Spoluvlastníci nově mohou podat přiznání samostatně

Změna v zákoně nastala pro spoluvlastníky staveb. Do roku 2010 podával přiznání jeden ze spoluvlastníků - společný zástupce, ostatní byli ručiteli. Tato možnost zůstává. Novinkou je možnost podat přiznání jednotlivými spoluvlastníky za svůj podíl. Jestliže toto udělá jeden ze spoluvlastníků, vznikne tato povinnost i všem ostatním. Další novinkou je možnost stanovení společného zmocněnce, který zastupuje jednotlivé spoluvlastníky na základě plné moci. Společným zmocněncem může být jakákoliv třetí osoba.

Podání přiznání a zaplacení daně

V souvislosti s novým daňovým řádem, který nahradil zastaralý zákon o správě daní a poplatků, je potřeba si dát pozor na termíny pro podání přiznání a zaplacení daně. Pokud se s podáním přiznání poplatník zpozdí o více než 5 pracovních dní, musí počítat s pokutou. Ta podle zákona činí 0,05 procenta z částky daně za každý den prodlení, minimálně však 500 korun a maximálně 5 procent vyměřené daně. Pokud daň pozdě zaplatíte, čekají vás úroky z prodlení.

Daň je možné platit bezhotovostně převodem z účtu, hotově na pokladně finančního úřadu nebo univerzální složenkou typu A. Pozor, daňovou složenkou již daň platit nelze.

Na závěr účetní poznámka. Je-li nemovitost používána k podnikání, je daň z nemovitosti daňově uznatelným nákladem, pokud je v příslušném roce také zaplacena.

Finanční úřad
Zdroj: ČT24