Příspěvky na bydlení mají být vyšší. Ale ne dost

Praha – Lidé, kteří mají problém se zaplacením bydlení, mají naději, že dostanou od začátku roku 2013 vyšší příspěvek. Nařízení vlády, za nímž stojí ministerstvo práce, navrhuje zvednout stanovené částky za náklady na byt, podle nichž se pomoc vypočítává. Na zvýšení by mělo připadnout 405 milionů korun. K návrhu má ale připomínky rada seniorů i pražský magistrát. Zvýšení prý není dostatečné a mnoho starých lidí bude mít problém nájem zaplatit. Ministerstvo uvedlo, že podněty využije pro ucelený návrh.

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemník, který je v bytě trvale hlášený, pokud mu na pokrytí nákladů na přiměřené bydlení nestačí 30 procent jeho příjmu či příjmu jeho rodiny, v hlavním městě je to pak 35 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi náklady na bydlení, které podle velikosti bydliště, počtu osob v domácnosti a cen energií stanovuje vláda, a mezi 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu člověka či rodiny v tísni.

Co je přiměřené bydlení?

Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82. Průměrné částky na přiměřené bydlení vláda každý rok od ledna mění. Do normativních nákladů se zahrnují i ceny za služby a energie.

Bydlení v Plzni
Zdroj: ČT24

V Praze se letos stanovené náklady pohybují v nájemních bytech podle počtu lidí v domácnosti od 7 068 do 17 269 korun, ve vlastních či družstevních bytech od 4 053 do 10 699 korun. V dalších místech republiky se podle velikosti bydliště náklady postupně snižují. Nejmenší jsou v obcích a městech s méně než 10 tisíci obyvatel.

Radě seniorů se návrh příliš nezamlouvá

Podle rady seniorů jsou částky nedostatečné, v Praze a Brně by se prý navíc měly normativy lišit i podle čtvrtí. Rada poukazovala na to, že starým lidem, kteří bydlí sami, peníze z důchodu na uhrazení nákladů za byt často nestačí. Úřady by měly osamělým seniorům častěji poskytovat dávky mimořádné okamžité pomoci. Stát by měl rovněž co nejdříve přijmout zákon o sociálním bydlení.

Důchodkyně
Zdroj: ČT24

Připomínky má také pražský magistrát. Stejně jako loni poukazoval na to, že mnozí lidé jsou nuceni žít ve velkých a drahých bytech, protože nemají na pořízení menšího bydlení. V jejich situaci jim pak příspěvky od státu nestačí.

Ministerstvo práce ovšem uvedlo, že vládní nařízení a zákon o sociální podpoře nejsou nástroje k „řešení nedostatku malometrážních bytů v hlavním městě“.

Vydáno pod