Přijmout euro nechtějí už tři čtvrtiny Čechů

Praha - V České republice za poslední rok výrazně vzrostl nesouhlas s přijetím eura. Proti přijetí evropské měny se v letošním průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyslovily tři čtvrtiny občanů, zatímco ještě před rokem zavedení eura v ČR odmítala lehce nadpoloviční většina populace (55 procent). Naopak pro přijetí eura se letos vyslovila jen pětina (21 procent) občanů, zatímco ještě před rokem to bylo 38 procent lidí.

S přijetím eura rozhodně souhlasí 5 procent a spíše souhlasí 16 procent dotázaných. Naproti tomu ze 75 procent populace, která se zavedením eura nesouhlasí, 32 procent nesouhlasí spíše a 43 procent rozhodně. Jasný názor v této otázce neměla jen čtyři procenta dotázaných.

Popularita eura v ČR má vytrvale sestupnou tendenci

Údaje z časového srovnání ukazují, že přijetí eura je mezi Čechy stále méně populární. Největší podporu mělo euro mezi českou populací rok před vstupem ČR do Evropské unie, tehdy přijetí eura podporovalo 58 procent dotázaných. Při vstupu ČR do EU v roce 2004 popularita přijetí eura klesla o dva procentní body, avšak ještě v roce 2005 přijetí eura podporovala nadpoloviční většina Čechů (52 procent). Teď je pro přijetí eura jen zhruba pětina populace.

„Podrobnější analýza ukázala, že relativně vyšší podpora přijetí eura existuje mezi dotázanými, kteří důvěřují Evropské unii, i když i v této skupině nesouhlas převažuje nad souhlasem,“ upozornili autoři průzkumu.

Souhlas s přijetím eura jako měny v České republice se zvyšuje s rostoucí životní úrovní a klesá s rostoucím věkem. "Z hlediska politické orientace pak podpora přijetí eura sílí při posunu po pravolevé škále směrem doprava. Podle stranických preferencí relativně častěji pro přijetí eura jsou stoupenci ODS a TOP 09, naopak vyšší úroveň nesouhlasu v tomto ohledu šetření zaznamenalo mezi voliči KSČM.

Za propad zájmu o euro zřejmě může dluhová krize

Podle autorů průzkumu může být propad zájmu o přijetí eura způsoben dluhovou krizí v eurozóně. Do finančních problémů se postupně dostalo Řecko, Irsko a nyní jedná o poskytnutí mnohamiliardové pomoci Portugalsko. V případě Řecka zároveň právě nyní sílí obavy, že se ani s penězi od zahraničních partnerů z krize nedostane, a bude muset vyhlásit státní bankrot. To by nejspíš otřáslo důvěrou v celou eurozónu.

Eurem se v současnosti platí v sedmnácti zemích včetně sousedního Slovenska. Jako poslední jednotnou evropskou měnu přijalo letos v lednu Estonsko. Česko se k přijetí evropské měny zavázalo při vstupu do Evropské unie, v současné době ovšem některá kritéria nutná pro jeho zavedení nesplňuje. Premiér Petr Nečas dnes uvedl, že Česká republika přijme euro tehdy, až náklady na udržení koruny budou vyšší než náklady na zavedení jednotné evropské měny.