Při prodeji ČSA bude radit Deloitte a Cameron McKenna

Praha - Ministerstvo financí podepsalo mandátní smlouvu s konsorciem Deloitte Advisory a CMS Cameron McKenna o poskytování poradenství při privatizaci Českých aerolinií. Ve veřejné zakázce na výběr poradce podali nabídku dva účastníci. Dnes to uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Nový majitel ČSA, které z 90 procent patří státu, by podle dřívějších informací z ministerstva financí mohl být známý v druhé polovině příštího roku. Hodnota ČSA se odhaduje na pět miliard korun.

Poradce již navrhl strukturu, podmínky a časový průběh výběrového řízení, identifikoval možné překážky prodeje akcií ČSA a navrhl způsob jejich řešení. Postupem prodeje se má zítra zabývat vláda.

Ministerstvo financí navrhuje, aby výběrové řízení na nabyvatele 91,51 % akcií aerolinií ve vlastnictví státu bylo organizováno jako dvoukolové. V prvním kole budou zájemci prokazovat splnění podmínek pro účast ve výběrovém řízení, ve druhém bude rozhodovat nabídnutá cena.

Zájemci budou muset splnit ekonomická, finanční a technická kritéria. Dále budou muset navrhnout řešení na zachování statutu ČSA jako národního, respektive evropského dopravce, zachování Letiště Praha jako domovského letiště společnosti a provozování letecké dopravy jako hlavního předmětu podnikání Českých aerolinií.

Vítěznou poradenskou firmu vybralo ministerstvo již v srpnu, nicméně druhý v pořadí, konsorcium McKinsey & Company a JUDr. Toman, podal proti rozhodnutí o výběru nejprve námitky a poté i návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS. Antimonopolní úřad v listopadu správní řízení zahájené na návrh druhého uchazeče zastavil.

Vydáno pod