Přežil pád z vrcholu hory, podle pojišťovny jen zabloudil

Praha - Když letos v lednu zkušený horolezec Alan Grätzbach se štěstím přežil pád z vrcholu hory v Nízkých Tatrách, měl pocit, že se podruhé narodil. Přestože letěl 300 metrů skalnatým žlebem, nic se mu nestalo. Brzy však zjistil, že ale právě to je v očích jeho pojišťovny značné mínus. Odmítala mu totiž proplatit náklady za záchrannou akci právě proto, že se mu nic nestalo. Jako horolezec si pro takové případy platil speciální pojistku. Až v průběhu natáčení Reportérů ČT se pojišťovna rozhodla své stanovisko změnit a náklady záchranných prací proplatit.

18. ledna se Alan Grätzbach vydal se svým bratrem a třemi dalšími kamarády na zimní přechod Nízkých Tater. Hned první den se s ním ale po prudkém zhoršení počasí utrhl sněhový převis. Volným pádem letěl několik metrů a dopadl na záda. Dá se proto mluvit o velkém štěstí, že se nijak neporanil a následně se i díky svým zkušenostem dokázal vyhnout všem horským nástrahám.

Členové výpravy na místo přivolali Horskou záchrannou službu Nízké Tatry. Počasí v horách ale bylo stále horší, a tak musel být přivolán vrtulník s lékařem a dalším lavinovým psem. Na celou akci bylo nasazeno celkem 28 záchranářů. Po bezmála šesti hodinách se jim podařilo k panu Grätzbachovi dostat a odvést ho do bezpečí. Horská služba si za záchrannou akci naúčtovala sedm tisíc eur.

Alan Grätzbach byl pro podobné případy speciálně pojištěn na extrémní sporty do nadmořské výšky až pět tisíc metrů. Očekával proto, že se úhrady celé částky ujme jeho pojišťovna Generali. Ta měla ale na věc jiný názor. Panu Grätzbachovi sdělila, že se v jeho případě jednalo pouze o pátrací akci sloužící k záchraně ztracené osoby bez potřeby ošetření či hospitalizace. A proto plnění pojistné smlouvy zamítla.

I přesto, že jeho pojistka měla krýt i tyto vysokohorské záchranné akce, pojišťovna trvala na tom, že se jednalo pouze o obyčejné pátrání po ztraceném turistovi. A protože se Alan Grätzbach nezranil, výjezd horské služby Generali nezaplatí. Z toho tedy vyplývá, že kdyby si pan Grätzbach alespoň zlomil nohu, pojišťovna by celou záchrannou akci uhradila. V tomto případě je na něj pouze pohlíženo jako na horolezce, který zabloudil.

Článek 14 pojistné smlouvy pana Grätzbacha:

„Pojistitel je zbaven povinnosti poskytnout pojistné plnění v případech, kdy škodná událost nastala v souvislosti s pátracími akcemi sloužícími pouze k vyhledání ztracené osoby bez potřeby ošetření nebo hospitalizace.“

Zákon o pojistné smlouvě, který je nadřazený individuálním pojistným podmínkám a výjimkám, však jednoznačně říká, že pojištěný má právo na náhradu zachraňovacích nákladů. Pan Grätzbach se tedy proti absurdnímu odmítnutí vyplacení pojistky odvolal. Nikdo z pojišťovny s ním však dlouho nekomunikoval. Nebylo tedy jasné, zdali se případem vůbec někdo zabývá. Pan Grätzbach tedy začal slovenské horské službě částku pomalu splácet.

Zničehonic pak ale pojišťovna Generali po měsíci mlčení překvapivě změnila svůj postoj a záchrannou akci horské služby zaplatila. Dopisem pak oznámila panu Grätzbachovi, že na základě jeho odvolání byl případ znovu otevřen a zpětně prošetřen. Ze záznamu o zásahu horské služby prý vyplývají skutečnosti, které pojišťovnu vedly k přehodnocení charakteru akce na záchrannou, i přesto, že nedošlo k následnému převozu do zdravotnického zařízení.

Oznámení přineslo panu Grätzbachovi dobrou zprávu, nicméně jak sám říká: „Pachuť z toho jednání zůstává. Až když se o to začala zajímat televize, tak se začalo něco dít.“

Černá stavba hliníkárny v přírodním parku (zdroj: ČT24)
Vydáno pod