Pospíšilův plán, jak na anonymní akcie - zápis do evidence

Praha - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) chce problém anonymních akcií řešit v rámci nového zákona o obchodních korporacích, který nyní projednává sněmovna. Ministr navrhuje, aby vlastníci museli své akcie „zaknihovat“, tedy zapsat do centrálního depozitáře. Firmy by mohly akcie uložit u banky nebo jiného finančního ústavu. S návrhem novináře seznámila vicepremiérka Karolína Peake (VV), která se obává, že půjde o zdlouhavý proces. VV požadují úplný zákaz anonymních akcií.

„V případě zákona o obchodních korporacích hrozí, že změna začne platit až v roce 2015, tedy rok po plánované účinnosti občanského a obchodního zákoníku,“ řekla Peake. Nejmenší vládní strana poukazuje na červnový dodatek ke koaliční smlouvě, který počítá s tím, že anonymní akcie budou omezovány už v současné legislativě. Za zásadní Peake také považuje provázání nové úpravy anonymních akcií s chystaným zákonem o veřejných zakázkách.

Karolína Peake, vicepremiérka:

„Pro tuto vládu považuji za zcela zničující, pokud neomezí anonymní akcie už v době svého fungování.“

V případě Pospíšilem navrhovaných variant je pro Věci veřejné přijatelné jejich zaknihování. „Zásadně méně“ se jim podle Peake líbí možnost uložit akcie u banky. Vznikne tak podle nich situace obdobná jako u bankovních účtů, kde chybí jejich centrální registr. „Orgány činné v trestním řízení se musí velmi draze a neefektivně zdlouhavě dožadovat u bankovních institucí informací, které potřebují,“ připomněla s tím že takových míst mohou být i stovky.

Evidence se tak bude tříštit a situace paradoxně může vést k tomu, že se výrazně zhorší šance zjistit vlastníka a jeho majetkové poměry, míní vicepremiérka. Připomněla, že centrální depozitář cenných papírů má už nyní pro státní správu jedno centrální přístupové místo. „Pro účely zveřejňování majitelů obchodních společností při jejich účasti ve veřejných zakázkách se mi v případě úplného nezrušení akcií na majitele zdá vhodnější pouze zaknihování, nikoliv uložení,“ uvedla.