Poskytovatelé spotřebních úvěrů porušují zákon - ve smlouvách i reklamě

Praha - Česká obchodní inspekce (ČOI) si posvítila na poskytovatele spotřebních úvěrů a byla úspěšná. Shledala, že více než polovina smluv o spotřebitelských úvěrech porušuje zákon. Předepsané náležitosti často chybí také v reklamních spotech.

Všechny podstatné náležitosti stanovené zákonem neobsahovalo 54,1 procenta z celkového počtu 133 kontrolovaných smluv o spotřebitelském úvěru. Nejvíce nedostatků se podle ČOI vyskytovalo u roční sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN), pomocí které mohou lidé porovnat výhodnost smluv. Údaj někdy ve smlouvách chyběl úplně, jindy byl získán chybným výpočtem. Smlouvy navíc také často postrádaly závazek věřitele informovat dlužníka o případných změnách RPSN, ke kterým dojde v průběhu trvání smlouvy.

Nedostatky ale ČOI shledala také v rozvržení splátek a informaci o výši úvěru. „V 18 případech spočívala závada v tom, že smlouvy neobsahovaly přesné časové rozvržení jednotlivých splátek, 9 smluv pak postrádalo maximální výši spotřebitelského úvěru, což je rovněž jedna z povinných náležitostí smluv sjednávajících spotřebitelský úvěr,“ uvádí inspekce ve své zprávě. Pochybení objevila navíc také u ustanovení o předčasném splacení úvěru.

ČOI zkoumala i reklamu

Ze 107 reklam na spotřebitelské úvěry, které inspekce zkontrolovala v průběhu 2. čtvrtletí, porušilo 23 z nich zákon. Dalších 84 z nich bylo v rozporu se zákonem. Jádrem problému byla opět RPSN. „Vzhledem k tomu, že tyto reklamy obsahovaly úrokovou sazbu nebo jiné údaje týkající se nákladů na úvěr, musela být nedílnou součástí těchto reklam rovněž RPSN nebo příklad jejího výpočtu,“ informovala inspekce.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím prohřešků přibylo. V průběhu prvních tří měsíců letošního roku bylo prověřeno 111 reklam na spotřebitelské úvěry, přičemž pouze 13 z nich mělo nedostatky.

Vzhledem k narůstajícímu počtu chyb ve smlouvách i reklamách doporučuje ČOI důrazně spotřebitelům, aby se podrobně seznámili s podmínkami úvěru. Nepozornost se totiž může značně prodražit.