Podnikat na „živnosťák“ nebo založit „eseróčko“?

Třebíč - Přechod právní formy podnikání je vitální otázka každého enterpreneura, jemuž se daří. Typickou formou podnikání je osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatel může okamžitě zahájit činnost, administrativa není velká a vstupní kapitál nemusí být vysoký. Postupem času, jak firma roste, se podnikatel začne ohlížet po dalších možnostech růstu své firmy a zvažuje i jinou právní formu podnikání, nejčastěji společnost s ručením omezeným. Klíčové pro správné rozhodnutí je přihlédnutí k výši příjmů a následné daňové optimalizaci. Příprava zjednodušení podnikání, kdy se uvažuje i o snížení základního kapitálu s.r.o. na pouhou tisícikorunu (dnes 200 tisíc korun), je dalším důležitým argumentem.

Poté co se u zdaňování fyzických osob opustil progresivní systém a byl nahrazen jednotnou sazbou 15 procent by se mohlo zdát, že podnikání na základě živnostenského oprávnění je finančně výhodnější. Ovšem i zdaňování právnických osob, kam s.r.o. patří, se snižuje. Za rok 2008 se bude pro daňový základ uplatňovat sazba 21 procent, v průběhu následujících dvou let bude vždy o jeden procentní bod klesat. Tento ryze finanční pohled by byl ale poněkud úzký.

Výhody FO

 • Snadné zahájení podnikání
 • Nízké výdaje na založení živnosti
 • Nevytváří se povinně základní kapitál jako u s.r.o. (ovšem bez peněz se podnikat obvykle nedá)
 • Snadné přerušení a ukončení podnikání
 • Možnost volby mezi daňovou evidencí a účetnictvím
 • Volba mezi skutečnými výdaji nebo paušální částkou zpříjmů
 • Zisk po zdanění může podnikatel čerpat pro svou potřebu

Nevýhody FO

 • Podnikatel ručí celým svým majetkem
 • Pro obchodní partnery může působit jako nedůvěryhodný a finančně slabý partner

Výhody s.r.o.

 • Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, ale společníci do výše svých nesplacených vkladů
 • Jménem firmy může jednat více osob
 • Je možná změna společníků a poměr jejich vkladů
 • Navenek může působit jako stabilnější a důvěryhodnější oproti
 • Počet společníků je 1 až 50

Nevýhody s.r.o.

 • Administrativně a finančně náročnější založení společnosti
 • Rozsáhlejší administrativa
 • Povinnost účetnictví, mnohdy audit
 • Nutný základní kapitál ve výši 200 tisíc korun
 • Pokud si společníci rozdělují zisk po zdanění (podíly na zisku), daní se srážkovou daní 15 procent