Platy vzešlé z kolektivních dohod v Česku jsou na tom téměř nejhůř z celé EU

Brusel - Platy českých pracovníků, které jsou závislé na kolektivním vyjednávání, se loni vyvíjely téměř nejhůř v Evropské unii. Po započtení inflace jejich reálná mzda v roce 2007 klesla o 1,3 procenta, přičemž hůře se vedlo jen zaměstnancům v Rakousku, Španělsku, Slovinsku a na Kypru. Vyplývá to ze statistiky, kterou dnes zveřejnila evropská nadace Eurofound, která má na starost zlepšování pracovních podmínek.

Čeští odboráři ale se závěry statistiky nesouhlasí. Podle Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) hovoří naopak o růstu o 4,6 procenta. „Eurofound by měl rozhodně vysvětlit, jakým způsobem došel ke svým závěrům, z našeho pohledu pochybením, která zásadním způsobem poškozují a degradují práci sociálních partnerů uzavírajících kolektivní smlouvy na úrovni podniků a odvětví,“ zlobila se místopředsedkyně ČMKOS Marcela Kubínková.

Podle agentury se z největšího růstu mezd mohli těšit Lotyši, kde průměrný plat, jehož výše je závislá na kolektivní smlouvě, reálně vzrostl o více než 18 procent. Na druhém místě skončili Litevci s více než šestnáctiprocentním růstem a třetí místo drží Rumuni se zhruba dvanáctiprocentním růstem.

Z platů zaměstnanců loni značně „ukrajovala“ inflace. Zatímco ještě v roce 2006 mzda reálně rostla ve všech zemích EU s výjimkou Maďarska, Slovinska a Británie, loni již klesala v celkem 12 členských státech a v dalších růst až na pár výjimek zpomalil.

Vydáno pod