Piráti se od internetu odpojovat nebudou, rozhodli europoslanci

Štrasburk - O překvapení se dnes postarali poslanci Evropského parlamentu. Balík reforem, který má zásadním způsobem proměnit unijní trh s elektronickými komunikacemi, totiž schválili v jiné podobě, než na které se jejich zástupci dříve dohodli se členskými státy. Takzvaný telekomunikační balíček počítá mimo jiné s možností odpojení internetových pirátů od internetu a právě tato pasáž se ukázala být největší překážkou pro hladký průchod hlasováním. Celý balíček se tak vrací zpět k jednacímu stolu.

Podle kompromisu vyjednaného minulý týden měli být internetoví piráti „odstřiženi od internetu“ bez předchozího soudního rozhodnutí. Měli pak ale mít právo na následné přezkoumání soudem. U europoslanců to ale dnes neprošlo. Dnes schválili dodatek, který požaduje rozhodnutí soudu před odpojením internetu.

Nyní záleží hlavně na Radě EU, které předsedá Česká republika, jaký bude další vývoj. Je otázkou, zda členské státy budou chtít otevírat části telekomunikačního balíku, které dnes poslanci přijali, nebo se spokojí s
dojednáním části týkající se internetového pirátství. Pokud by přitom byla byť jediná část celkového kompromisu odmítnuta, celý balík by musel jít do dohadovacího řízení.

Rozdělení telekomunikačních obrů

Vedle sporné části o internetovém pirátství počítá reforma také se vznikem nového celoevropského telekomunikačního úřadu. Po vzoru energetického trhu pak dominantní telekomunikační společnosti, které by vážně ohrožovaly trh v daném státě, mohly být na pokyn národního regulátora rozděleny na dvě části.

Balíček má rovněž změnit principy strategického plánování rádiového spektra mezi státy. Základem má být neutralita služeb a technologií. Díky tomu by bylo možné například přerozdělit spektrum, které se uvolní po přechodu z analogového na digitální televizní vysílání do konce roku 2012 i pro jiné služby než jen pro šíření televizního signálu.

Evropa - komunikační velmoc

Sektor elektronických komunikací je klíčovým pro konkurenceschopnost unie a zároveň i pro národní ekonomiky členských států. Zajišťuje čtyři procenta všech pracovních míst v unii a jeho roční obrat dosahuje zhruba 300 miliard eur (asi osm bilionů korun). Tento sektor v posledních deseti letech přispíval k růstu HDP až z 25 procent. Šest z deseti největších telekomunikačních firem světa pochází z EU.

Vydáno pod