Parlament řekl NE bankovnímu dohledu EU

Praha – Jednotný evropský bankovní dohled se nezamlouvá českému parlamentu. Ten se postavil proti přenesení významných pravomocí národních bankovních dohledů na orgány Evropské unie. Poslanci v usnesení k návrhu evropské směrnice, která se má stát jedním z pilířů plánované bankovní unie, uvedli, že nepodporují ani způsob povinného využití prostředků pojištění vkladů. Podle premiéra Petra Nečase dál trvá hrozba, že by Česko mohlo plán na vznik jednotného evropského bankovního dohledu zablokovat.

K vytvoření právního rámce supervize by mělo podle lídrů EU dojít do ledna, aby se vytváření dohledu pod patronátem Evropské centrální banky mohlo příští rok uskutečňovat.

Senátoři ale nyní upozornili na to, že bankovní sektor v Česku je z velké části tvořen dceřinými společnostmi zahraničních úvěrových institucí. Je tudíž třeba zajistit, aby zahraniční úvěrové instituce nezneužívaly svého postavení k újmě svých dceřiných společností působících v Česku.

Česká národní banka
Zdroj: ISIFA/VLP/Martin Divíšek

Proti plánu se postavil premiér, prezident, ČNB i řada analytiků

Evropský bankovní dohled se nelíbí ani premiérovi. Nečas se odmítáním společného dohledu nad bankami snaží zabránit tomu, aby zdejší banky podléhaly cizímu dozoru, který velmi pravděpodobně připadne Evropské centrální bance (ECB). Tento scénář ale může nastat bez ohledu na vůli české vlády. Pokud by totiž zdejší banky změnily svůj právní statut z dceřiných společností na pobočky, kontrolu nad nimi by převzal regulátor mateřské filiálky. Tím by v případě existence bankovní unie byla právě ECB.

Premiér Petr Nečas:

„Musím říci, že náš postoj je takový, že pokud nebudou tyto problémové otázky vyřešeny tak, aby byla zajištěna garance pro stabilitu českého finančního sektoru, tak pokud nedojde k jasné dohodě, tak jsem připraven, i na základě mandátu vlády, tento návrh zablokovat.“

Centralizace řešení potíží bank nesmí v členských státech odnímat rozhodovací pravomoci České národní bance. To je podle Senátu nezbytné k tomu, aby mohla účinně dbát o zachování stability úvěrových institucí a dostát odpovědnosti vůči domácím vkladatelům.

Návrh podle stanovisek českých úřadů obsahuje některá nepřijatelná opatření. Výtky vlády se prakticky shodují s usnesením dolní komory, která v něm odmítla i navrhovaná pravidla pro poskytování finanční podpory mezi členy finančních skupin. Mohla by údajně ohrozit finanční stabilitu členských států, v nichž sídlí a působí dceřiné společnosti zahraničních finančních institucí.

I podle guvernéra ČNB Miroslava Singera je bankovní unie nebezpečná, protože může podlomit finanční stabilitu Česka. Centrální banka především kritizuje případný přesun pravomocí při zachování stejné míry odpovědnosti za stabilitu finančního trhu.

Marek Loužek, analytik Centra pro ekonomiku a politiku:

„Už v roce 2014 se má bankovní dohled týkat všech zemí unie a je tak krátkozraké si říkat, že se nic neděje. Ten problém tady je, je to morální hazard evropských rozměrů, pojišťovat vklady. Když zkrachuje španělská banka, tak české a německé banky na to budou přispívat… To je od základu špatně.“

Prezident Václav Klaus označil celou myšlenku bankovní unie za umělé, nepřímé, nedobré řešení. „Bankovní unie je pro ekonoma protimluv, zabývám se půl století vážně studiem ekonomie a přiznám se, že tento termín jsem nikde v žádné knížce, učebnici, článku nečetl. To se najednou zrodilo v hlavě někoho letos na jaře, když už hledal, s čím by zase novým přišel, jak zachránit situaci,“ prohlásil.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso
Zdroj: ČT24

Šéf EK tvrdí, že je evropský bankovní dohled nutností v boji s krizí

Plán naopak hájí předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Jedná se podle něj o důležitý posun směrem k bankovní unii, který má pomoci zastavit krizi. „Toto je odrazový můstek pro bankovní unii. Krize ukázala, že zatímco banky se staly nadnárodními, pravidla a dohled zůstaly národní. A když došlo na nejhorší, daňoví poplatníci zaplatili účet. Jednotný systém dohledu, který dnes navrhujeme, vytvoří silnou strukturu, jejímž jádrem bude Evropská centrální banka,“ podotkl Barroso.

Jednotný dohled by se měl týkat zemí eurozóny, avšak mohly by se k němu připojit i další země - budou-li chtít. Jde o jeden z hlavních bodů rodící se bankovní unie. Těmi dalšími jsou společný garanční systém vkladů a fond na řešení problémů bank.

Dohledem bude pověřena Evropská centrální banka (ECB). Sledováním více než 6 000 evropských finančních ústavů pověří národní regulátory. Bude mít ovšem možnost kdykoli zasáhnout, pokud to uzná za vhodné.

Jednání Poslanecké sněmovny (zdroj: ČT24)