Padesátníků bez práce přibude, podmínky na trhu se nelepší

Praha/Brno – Pokud stát nezajistí účinný systém podpory zaměstnanosti starších lidí, je možné, že počet ekonomicky závislých lidí nad 50 let může do roku 2050 vzrůst až na dvojnásobek současného stavu. Na varovnou tendenci upozornila studie Masarykovy univerzity v Brně. V důsledku demografického vývoje se nejpočetnější skupinou v české populaci brzy stanou lidé ve věku od 50 do 64 let, jejichž zaměstnanost se nyní pohybuje jen kolem 47 procent. Ministerstvo spolu s Asociací institucí vzdělávání dospělých již usilovně pracují na projektu tzv. Age Managementu, který má pomoci věkově starším zaměstnancům udržet se na trhu práce nebo se do něj vrátit. Oboustranně výhodné opatření má motivovat jak zaměstnance, tak také podnikatele a stát. Zástupci některých občanských sdružení však účinnost projektu zpochybňují.

Kult mladého schopného manažera, kterému není nad 35 let, není jen záležitostí Česka. Lidé nad padesát jsou většinou vnímáni na trhu práce jako nepotřební, staří a neschopní se naučit novým věcem. Pokud v tomto věku ztratí práci, v drtivé většině čelí věkové diskriminaci. „Jsou profese vázané na fyzickou práci, kde výkonnost s věkem může klesat, ale jsou profese, kde člověk dosahuje výkonnosti právě až po padesátce. Obecně u nás bohužel dochází spíše k technokratickému řízení, které lidské zkušenosti příliš nedoceňuje,“ řekl Jiří Buriánek z katedry sociologie Univerzity Karlovy. 

„Chybí nám celková vize politiky zaměstnanosti. Proto očekávám podobný vývoj jako v Německu. Jednorázově stanovit vyšší odchod do penze v situaci, kdy lidi v padesáti nemají práci, je jen přesunutí z jedné kolonky do druhé a neřeší to ten problém,“ řekla Ilona Švihlíková z katedry politologie Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů.

Začíná být běžné změnit během života několikrát profesi

Pracovní trh se v brzké době bude vyrovnávat s tendencí, která již naplno funguje v zahraničních státech. Lidé tam musí být připraveni během produktivního věku i několikrát změnit profesi, nejčastěji za pomoci podporované rekvalifikace. Nejen aktivně zaměstnaní lidé však musí změnit postoj ke své profesní dráze, projekt počítá také se změnou přístupu samotných firem, jejichž podmínky prozatím nejsou pro starší obyvatele ideální. „Překážkou při hledání zaměstnání pro lidi nad 50 let je nejčastěji skepse zaměstnavatelů, která vychází z předpokladu nižší efektivity práce obtížnějších změn pracovních návyků u starších pracovníků,“ komentovala vedoucí oddělení aktivní politiky zaměstnanosti na ministerstvu práce Jana Majerová.

Populace nezadržitelně stárne

Nelichotivá prognóza, která hovoří o rapidně vzrůstajícím počtu nezaměstnaných padesátníků, se přitom projevila už v minulých letech. Už od roku 2000 do současnosti vzrostl podíl padesátníků na celkové nezaměstnanosti o polovinu. „Jak se bude za současných podmínek vyvíjet populační situace u nás, je zřejmé. Nemůžeme v blízké budoucnosti očekávat, že by se rodilo více dětí, naopak můžeme předpokládat, že bude přibývat starších věkových kategorií,“ řekla vedoucí expertního týmu Ústavu pedagogických věd MU Milada Rabušicová.

K postupnému přesouvání věkové hranice zaměstnaných směrem k vyššímu věku a z toho plynoucích problémů na trhu práce vede podle expertů i současný trend, kdy se vzdělávání mladých lidí neustále více prodlužuje. Trh se proto podle Rabušicové musí logicky začít ohlížet na generaci 50+. „Je třeba jim k tomu vytvářet takové podmínky, aby si práci mohli najít a aby si ji mohli udržet. Pokud člověk přijde o práci a je mu 50, tak má podstatně menší šanci, že se mu podaří znovu práci najít a dostává se do závislosti na sociálním systému,“ dodává.

Fronta na úřadu práce
Zdroj: ČT24

Jednou ze strategií ministerstva práce a sociálních věcí je koncept Age Managementu, spočívající ve zlepšování podmínek a podpory aktivní zaměstnanosti starších lidí. Jednou z možností je omezování fyzické zátěže zaměstnanců pomocí nových technologií a tím lepší předpoklady pro efektivitu práce v pokročilejším věku. Další možností jsou finanční příspěvky na mzdy zaměstnanců nebo vytváření nových míst právě pro starší zaměstnance se zkušenostmi.

Problematika Age Managementu je diskutována na všech úrovních, avšak její aplikace do praxe je velmi problematická," reagovala spoluzakladatelka Sdružení Plus 50 Monika Červíčková. Značně ztíženou pozici při ucházení o práci mají podle ní starší lidé u firem, v jejichž vedení působí mladší ročníky 40 let, které upřednostňují generačně odpovídající či mladší uchazeče. S problémem uplatnění starších věkových skupin na trhu práce se nepotýká pouze Česká republika, ale také mnohé evropské země. Z toho důvodu byl rok 2012 vyhlášen rokem aktivního stárnutí.