Ohledně daňového zvýhodnění Fiatu chce Lucembursko jistotu, odvolá se

Lucembursko se odvolá proti nařízení Evropské komise, aby vymohlo od automobilky Fiat Chrysler až 30 milionů eur na daňových nedoplatcích. Komise se domnívá, že šlo o nepovolenou státní pomoc.

„Komise v prokazování údajné státní podpory využila ve svém rozhodnutí bezprecedentní kritéria, a ohrozila tudíž princip právní jistoty,“ uvedlo Lucembursko. Brusel podle něj především nijak nezjistil, že Fiat získal selektivní výhody tak, jak je vykládají daná unijní pravidla. Lucemburská vláda chce svým odvoláním získat větší právní jistotu.

Lucembursko v minulosti uzavřelo četné sporné daňové dohody s předními firmami, především americkými. Stalo se tak v době, kdy byl ve vrcholných postech lucemburské politiky současný předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Komise se nově zajímá o dohody s McDonald's

Platí to i o daňových smlouvách Lucemburska s firmou McDonald´s, které v těchto dnech začala Evropská komise oficiálně vyšetřovat. Komise společnost podezřívá, že díky „lucemburským dohodám“ neplatila daně z evropských a ruských franšíz (právo používat obchodní značku firmy a související služby) ani v Lucembursku ani ve Spojených státech.

Vedení vyšetřování spadá pod pravomoc eurokomisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové. Ta uvedla, že smyslem mezistátních smluv o zamezení dvojího zdanění je vyhnout se dvojímu zdanění, a ne ospravedlnit „dvojí nezdanění“.

  • Brusel vyšetřuje daňovou dohodu Lucemburska s internetovým prodejcem Amazon a obdobnou dohodu mezi Irskem a americkou technologickou firmou Apple.
  • Evropská komise prověřovala také daňovou dohodu Nizozemska s americkým řetězcem kaváren Starbucks. Následně uložila, aby Nizozemsko nedoplatky vymohlo zpět. Země se proti tomu odvolala. Prý se to rozchází s národním právem a mezinárodním systémem.
  • Nejnovějším zahájeným vyšetřováním je zkoumání daňových dohod Lucemburska s firmou McDonald´s. Podle Evropské komise tak firma získala neoprávněnou možnost nezdaňovat některé své příjmy ani v Lucembursku, ani ve Spojených státech.