OECD: Češi platí deváté nejvyšší daně

Praha - Češi platí deváté nejvyšší daně ze zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), která má celkem 34 členů. Vyplývá to z nejnovější publikace organizace, která se věnuje zdanění mezd v loňském roce. Bezdětný zaměstnanec v Česku podle zprávy odvede 42,5 procenta své mzdy. To je zhruba o sedm procent více, než je průměr ve 34 členských zemích. Nejhůř jsou na tom Belgičané, kteří odevzdají přes 55 procent platu, nejlépe naopak Chilané s pouhými 7 procenty. Publikace rovněž připomíná, že v mnoha zemích přispěla ke zvýšení daňové zátěže hospodářská krize.

Nejvíce na daních zaplatí Belgičané, a to celkem 55,5 procenta ze mzdy. Z nejnižšího zdanění se mohou těšit Chilané, kde takzvaná složená daňová kvóta dosahuje pouhých sedm procent. Průměr OECD přitom dosahuje 35,3 procenta, zdanění českých zaměstnanců je tak nadprůměrné. 

Největšímu nárůstu daní byly v loňském roce vystaveni Maďaři, jejichž země se potácí ve velkých finančních problémech. Týkalo se to však pouze jedinců, kteří nemají rodinu. Maďarské rodiny s dětmi se naopak těšily největšímu poklesu daní. V Česku složená daňová kvóta rovněž narostla, ale jen velmi nepatrně o necelý jeden procentní bod.  

OECD upozorňuje, že během posledních tří desetiletí zdanění příjmů znatelně klesalo, ale v letech 2010 a 2011 se tento trend nejspíše zastavil kvůli úsporným opatřením řady vlád. Výjimkou není ani Česko, kde se současná vláda soustředí spíše na zvyšování nepřímých daní, tedy především daně z přidané hodnoty (DPH).

Deset zemí OECD s nejvyššími daněmi

Složená daňová kvóta v roce 2011 (daň + sociální pojištění)

  1. Belgie - 55,5 procenta
  2. Německo - 49,8 procenta
  3. Maďarsko a Francie - 49,4 procenta
  4. Rakousko - 48,4 procenta
  5. Itálie - 47,6 procenta
  6. Švédsko - 42,8 procenta
  7. Finsko - 42,7 procenta
  8. Slovinsko - 42,6 procenta
  9. Česká republika - 42,5 procenta
  10. Estonsko - 40,1 procenta