Odbory varují před rozdělením na starodůchodce a novodůchodce

Praha - Odbory varují před před vznikem dvou skupin důchodců, ke kterému může dojít v důsledku novely reagující na nález Ústavního soudu. Rozdvojení pak povede k nerovnosti, prohlásil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Zavadil. Novelu schválila ve středu vláda, musí ji ještě schválit Parlament. Řešení navržené vládou odboráři odmítají.

„Je to problém, který podle mě vláda podceňuje,“ zdůraznil Zavadil. Je podle něj možné, že by to mohlo vést i k ústavní stížnosti. Odborářský předák reagoval na novelu zákona, kterou ve středu posvětila vláda. Podle ní půjde zhruba sedmdesát procent lidí po 30. září do penze s nižším důchodem než za současných podmínek.

Dvaceti procentům lidí s nejvyššími příjmy penze vzroste. Novela reaguje na loňské rozhodnutí Ústavního soudu, podle něhož mají lidé s vyššími příjmy v poměru k platům nízké důchody, a je tak potřeba změnit způsob jejich výpočtu. Propad vyplývající z řešení navrženého vládou by podle Drábka měla vyrovnat valorizace, takže penze by fakticky neměly poklesnout.

Odbory neskrývají svůj nesouhlas s návrhem vlády

S návrhem vlády jako s celkem se odbory neztotožňují, Zavadil říká: „My nemůžeme souhlasit s tím návrhem tak, jak byl prezentován.“ A to ani přesto, že počet budoucích důchodců, kteří budou mít menší penzi než ti současní, klesl z původně předpokládaných 80 procent na 70 procent.

Zavadil poukazuje na to, že svůj návrh řešení předložily jak odbory, tak zaměstnavatelé. V případě odborářského návrhu by se důchody nesnižovaly nikomu, ale za cenu zvýšených výdajů státního rozpočtu. U návrhu zaměstnavatelů by dostalo nižší důchod asi 50 procent budoucích důchodců. Tento návrh je bez dodatečných rozpočtových výdajů, dodává odborářský předseda.

V současnosti již v České republice existují dvě skupiny důchodců s rozdílnou výší penze. Vznikly na počátku roku 1996, kdy se změnil výpočet důchodu. Loni v srpnu činil rozdíl mezi jejich průměrnými penzemi 641 korun, tedy 6,6 procenta. Vlády přitom od roku 1998 podnikly pokus o snížení rozdílu celkem sedmkrát. Při těchto pokusech byly penze takzvaných starodůchodců  valorizovány více než u novodůchodců.

U řešení nálezu Ústavního soudu se budou nově přiznávané důchody postupně snižovat po dobu pěti let. Rozdíl mezi současnými penzemi a penzemi přiznanými na konci pětiletého období bude jedno až tři procenta v neprospěch nově zavedených.