Objem špatných úvěrů vzroste o 150 miliard

Praha - Celkový objem úvěrů v selhání, tedy součet nestandardních, pochybných a ztrátových úvěrů, se podle analýzy společnosti Patria v letošním a příštím roce zvýší o 150 miliard korun, což představuje čtyři procenta hrubého domácího produktu. Banky by kvůli tomu musely vytvořit opravné položky letos za 16 miliard korun a v příštím roce za dalších 67 miliard korun. Celkový objem bankovních úvěrů nyní podle statistiky České národní banky dosahuje takřka 2,1 bilionu korun, z čehož jsou 3,8 procenta úvěrů v selhání, tedy asi 79 miliard korun. Loni v březnu to bylo 2,8 procenta.

Stav úvěrů se zhorší kvůli celkové ekonomické situaci. Česká ekonomika je v recesi, což potvrdila data za první čtvrtletí. Patria očekává v celém letošním roce pokles HDP v tuzemsku o 4,5 procenta a v roce 2010 růst o 0,8 procenta. Na úvěry v selhání musejí banky vytvářet opravné položky, což jim snižuje zisk. Objem opravných položek ke konci loňského roku činil 46,6 miliardy korun, tedy 66 procent celkového objemu úvěrů v selhání.

Patria se neobává insolvence bank. „Ukazatele kapitálové přiměřenosti a provozní zisky bank jsou na takové úrovni, že riziko insolvence je minimální. Zhoršení kvality úvěrových portfolií a vytváření opravných položek ovšem ovlivní valuaci finančních titulů,“ uvedla.

Podíl úvěrů v selhání na celkovém objemu úvěrů reaguje na změnu dynamiky HDP se zpožděním jeden a půl roku. Zpomalení růstu HDP o jeden procentní bod vede k růstu podílu úvěrů v selhání zhruba o 0,6 procentního bodu. Změna úrokových sazeb se projeví v podílu úvěrů v selhání s ročním zpožděním a změna inflace se zpožděním tří měsíců, doplnila Patria.

Úvěry v selhání mohou být od 122 do 177 miliard 

Uvedené odhady objemu úvěrů v selhání a opravných položek odpovídají základnímu scénáři vývoje. V případě ještě horšího vývoje by celkový objem úvěrů v selhání stoupl až o 177 miliard korun, tedy 4,7 procenta HDP; objem vytvořených opravných položek v bankách by se zvýšil na sto miliard korun. Optimistický scénář naopak vede ke zvýšení úvěrů v selhání o 122 miliard korun, respektive 3,3 procenta HDP a k objemu opravných položek 67 miliard korun.