Obce nemají peníze na spolufinancování důležitých projektů

Praha – České obce trápí nedostatek peněz na spolufinancování projektů, na které mohou získat dotace z fondů Evropské unie. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM. České republice proto hrozí, že peníze, které jí je unie ochotná poskytnout, nebude moci náležitě využít.

Problém nedostatku peněz na spolufinancování důležitých akcí vidí jako velmi závažný nebo dosti závažný 82 procent ze 366 dotázaných. Nouze o finanční prostředky limituje především možnosti malých obcí, z nichž tento důvod jako závažný uvedlo 92 procent respondentů.

Řešení těchto těžkostí je ale podle Daniela Touška, náměstka pro evropské záležitosti MMR ČR, velmi snadné. „Nejde jen o to, jakým způsobem budeme financovat projekty z veřejných zdrojů, ale také o to, jakým způsobem přitáhneme zájem všech ostatních partnerů, zejména privátního sektoru. Zároveň jde i o generování příjmů z těch projektů,“ zdůraznil v rozhovoru pro Českou televizi.

Ekonom České spořitelny Petr Zahradník naopak obcím doporučuje, aby se na realizaci nákladnějších projektů slučovaly do větších celků: „Domnívám se, že záměrem Evropské komise a možná i záměrem naší vlády je to, aby obce mezi sebou nějakým způsobem spolupracovaly, aby docházelo k vytváření nějakých sdružení, aby projekty z Evropské unie vytvářené ve prospěch veřejné služby na obecní úrovni byly řešeny komplexně na úrovni mikroregionů.“ Dodává, že tento postup povede k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků a ke snižování nákladů.

Česká republika má možnost v rozpočtovém období 2007 až 2013 získat ze strukturálních fondů Evropské unie 26,7 miliard euro, což představuje přibližně 752,7 miliardy korun. V současnosti ale v čerpání dotací výrazně zaostává za ostatními členy EU. Několikrát si z tohoto důvodu vyslechla také kritiku Evropské komise.