O peníze se místo centrální banky začne více starat ministerstvo financí

Praha - Česká národní banka (ČNB) ztratí unikátní vliv na přijetí eura. Návrhy zákonných úprav v oblasti měny, peněžního oběhu, peněžního trhu a návrhy zákonných úprav, kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost ČNB jako ústřední banky České republiky, bude banka nově připravovat a předkládat vládě společně s ministerstvem financí (MF). Jde o poslední krok balíčku vzniklého roku 2006 pro dohled nad finančním trhem a jeho větší transparentnost. Návrh dnes schválila vláda.

Návrh novely zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR přináší hlavní změnu v dělení vlivu mezi MF a ČNB na měnové otázky. Přenese pravomoc k předkládání návrhů zákonů vládě v oblasti jednotné měny Evropských společenství a platebního styku z ČNB na MF. „Přijetím tohoto návrhu dojde k přechodu veškeré regulace v oblastech finančního trhu, platebního styku a dohledu nad finančním trhem na MF, čímž se rozdělení pravomocí mezi ČNB a MF přiblíží modelům obvyklým ve státech Evropských společenství,“ uvádí materiál vlády.
 
Předpokládané přijetí vládního návrhu by nemělo být bržděno ani při další legislativní pouti novely.