Novela zákona prolomí monopol pražské burzy

Praha - Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení podpořila novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který má ukončit monopol národní burzy na obchodování s akciemi. Změna vychází z Evropského práva a má zlepšit postavení drobného klienta na kapitálovém trhu, zejména zvýšit ochranu investorů.

 „Od navrhované právní úpravy se očekává především zlepšení postavení zákazníků na českém finančním trhu a vytvoření lepších podmínek orgánů dohledu pro přeshraniční spolupráci u jednotlivých investičních služeb a finančních skupin,“ zdůraznil ministr financí Miroslav Kalousek. Podotkl, že norma vychází z evropské směrnice o trzích finančních nástrojů MiFID, kterou mělo Česko začlenit do svého právního řádu už zhruba před rokem. 

Směrnice v podstatě vytváří jednotný evropský trh pro akcie, komodity a finanční deriváty. Novela zavede jednotný režim pro regulovaný trh s investičními nástroji, přestane tak být rozlišován trh burzovní a mimoburzovní. Novinkou bude zavedení takzvaného vícestranného obchodního systému jakožto speciální formy trhu s investičními nástroji.   

Změny nastanou podle Kalouska také v kategorizaci zákazníků a povinnosti hodnotit vhodnost nabízených investičních služeb pro konkrétního klienta. Návrh detailně upravuje informování zákazníka o poskytovaných službách a pravidla pro nakládání s jeho pokyny.     

I když má nová legislativa usnadnit vznik konkurence na finančním trhu, zástupci Burzy cenných papírů Praha se odlivu obchodníků neobávají. „Praxe z posledních pěti let ukázala absolutní neodhadnutí budoucího vývoje ze stran evropských úředníků - alternativní trhy se nikde v Evropě neujaly; výjimkou je londýnský AIM,“ vysvětlil ředitel burzy Petr Koblic.

Vydáno pod