Nové Kjóto zatím nenabralo konkrétních obrysů

Poznaň - Dva týdny zástupci Organizace spojených národů jednali v Polsku o takzvaném Novém Kjótu, které oficiálně končí v roce 2012. Výsledek ale jasný žádný. Summit měl sloužit jako příprava podkladů pro konferenci v Kodani, která by měla reformovat ekologické závazky vycházející z Kjótského protokolu. Poznaň byla pouze svědkem dohadů o prostředky a zájmy rozvojových versus rozvinutých zemí. Ostatně nepodobné těm, které brání v plnění již dojednaného postupu z Kjóta.

Delegáti sice vyjádřili ochotu snížit obsah škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší, ale na podrobnostech společné vize ochrany klimatu, tedy o kolik procent, kdy a jakým způsobem, se zatím neshodli.

Na dohodu tlačí hlavně Evropská unie. Šéfové států a vlád evropské sedmadvacítky se dnes na summitu v Bruselu dohodli na způsobu, jak se v unii do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů o pětinu, a na tom, že do roku 2020 zvýší podíl obnovitelné energie na 20 procent. Vizi pro svět se jim ale prosadit nedaří.

Rozhovory na konferenci OSN zkomplikovaly mezi jinými Japonsko, Rusko, Kanada a Austrálie, které nechtějí mluvit o konkrétních procentech. OSN jim dala čas do března, aby se vyjádřily. Hodně si Svět slibuje od zapojení do jednání nového amerického prezidenta. Barack Obama ve volbách kladl ekologii vysokou prioritu, i dnes na konferenci Al Gore známý svými „zelenými“ postoji dal najevo Obamovu ochotu se do boje s klimatickými změnami aktivně zapojit.