NKÚ kritizuje Českou národní zdravotní pojišťovnu za chyby ve výběru pojistného

Praha - Česká národní zdravotní pojišťovna (ČNZP) se ocitla pod palbou kritiky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ten zjistil, že pojišťovna nevěnovala dostatečnou pozornost výběru pojistného, když příliš málo používala možnosti stanovit jeho pravděpodobnou výši a úkony při vymáhání dlužného pojistného a penále vykonávala s velkou prodlevou.

„Bylo také zjištěno, že informační systém ČNZP neobsahoval vždy aktualizovaná data o dlužném pojistném a že účetnictví ČNZP nebylo průkazné a úplné,“ dodal v tiskové zprávě šéf NKÚ František Dohnal.

Pojišťovna podle NKÚ dělala kontrolu úhrad zdravotní péče pomocí informačního systému a kontrolami prováděnými revizními lékaři ve zdravotních zařízeních. „V průběhu tří sledovaných let bylo revizními lékaři provedeno celkem 414 kontrol, z toho v roce 2007 pouze 62. Na základě výsledků kontrol vyčíslila ČNZP v kontrolovaném období nemocnicemi neoprávněně vykázanou zdravotní péči ve výši přes 42 milionů korun, kterou do doby ukončení kontroly NKÚ vůči nemocnicím nekompenzovala,“ uvedl Dohnal.

Pojišťovna chyby připouští. „Česká národní zdravotní pojišťovna i přesto, že využívá při kontrole a výběru pojistného ty nejmodernější technologické nástroje a prostředky, nemůže zabezpečit stoprocentní výběr pojistného. Důvody jsou jak subjektivního, tak především objektivního charakteru,“ řekl mluvčí pojišťovny Miroslav Kaiser. Dodal, že letos zlepšením systému dosáhla v tempu růstu výběru pojistného vyšší úrovně, než jaký je průměr ostatních zdravotních pojišťoven.

Příjmy fondu ČNZP činily v roce 2005 přes 4,4 miliardy korun, v roce 2006 přes 4,9 miliardy a v roce 2007 více než 4,5 miliardy korun.