Nezapomeňte podat přiznání k dani z nemovitosti

Praha – Dnešek je posledním řádným termínem podání přiznání k dani z nemovitosti. Přiznání se týká všech, kteří v průběhu minulého roku nějakou nemovitost, například dům nebo byt, koupili. Ti, co ale dneska na úřad přijít nestihnou, si nemusí lámat hlavu. Způsobů, jak přiznání podat, je hned několik. Pokuta jim navíc hrozí až od příštího pondělí.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti má až na drobné výjimky vždy vlastník nemovitosti, který nemovitost vlastní k 1. 1. daného roku. Tedy ten, kdo například v průběhu roku 2010 pořídil dům nebo byt. Podmínkou je skutečnost, že přiznání vlastník nepodal v některém z předcházejících zdaňovacích obdobích, nebo nedošlo ke změně rozhodných okolností pro vyměření daně, tvrdí daňový konzultant Tomáš Pacovský. Příkladem může být vydání kolaudačního souhlasu, přístavba nebo demolice.

Na finančním úřadu nebo poštou?

Komentář daňového konzultanta Tomáše Pacovského (zdroj: ČT24)

Možností, jak dnes ještě stihnout podat přiznání, je hned několik. Nejběžnější z nich je osobní podání v místě příslušného finančního úřadu. Ty by dnes měly být otevřené minimálně do pěti hodin odpoledne. Dalším způsobem je poslat přiznání doporučeně poštou. Přiznat daň z nemovitosti lze ale i elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Daňový konzultant Tomáš Pacovský:

„Dnes je poslední den pro podání přiznání k dani z nemovitosti, nicméně pokud tak poplatník učiní do pěti pracovních dnů, nebude mu vyměřena pokuta za opožděné daňové přiznání. Pokuta činí půl promile daňové povinnosti za každý den prodlení - minimálně 500 korun, maximálně však 5 procent stanovené daně, respektive 300 tisíc korun.“

Dnešek je sice dnem, kdy je třeba podat daňové přiznání, daň je ale splatná až později v roce. První polovinu musejí poplatníci splatit k 31. 5. Zemědělci potom daň platí až na konci léta, tedy 31. 8. Druhou polovinu daně je potom třeba zaplatit k 30. 11. daného roku. V případě, že daň z nemovitosti nepřesáhne částku pět tisíc korun, je však splatná jednorázově k prvnímu termínu, tedy k 31. 5.

Vydáno pod