Než půjdete v roce 2014 nakupovat

Praha – Od 1. ledna 2014 vstupuje v účinnost nový občanský zákoník, tedy norma, která mimo jiné upravuje práva a povinnosti spotřebitelů při nákupu zboží, jeho užívání a případné reklamaci. Experti si na ní cení hlavně to, že přináší do smluvních vztahů svobodu, která může vést i ke zlevnění zboží na pultech obchodů. Na druhou stranu velká diskuse se mezi právníky strhla například o to, jak dlouhá bude po Novém roce záruční doba. Co nás tedy s novým zákoníkem v praxi čeká?

Bič na šmejdy

Za jeden z největších přínosů nového občanského zákoníku považují organizace chránící spotřebitele především nová pravidla týkající se tzv. lichevní smlouvy. V praxi nejde jen o nevýhodné úvěry, ale především o extrémně nevýhodné smlouvy uzavřené ve chvílích slabosti, tedy například na předváděcích akcích. Na vypovězení takových smluv bude nově čas tři roky.

Doposud přitom bylo nutné smlouvy vypovědět během 14 dnů od uzavření. To se v praxi často nestihlo. Hlavně senioři totiž to, že naletěli „šmejdům“, ze studu často tajili i před svými nejbližšími. Na odstoupení od smlouvy, které by mohlo nepříjemnou situaci vyřešit, pak nezbyl čas.

Odstoupení od smlouvy při nákupu přes internet

Nový občanský zákoník pozměňuje pravidla pro odstoupení od smlouvy také při nákupu v e-shopech. Stejně, jako tomu bylo doposud, bude sice platit základní 14denní lhůta, avšak jen v případě, že na to prodejce spotřebitele výslovně upozorní. Pokud to neudělá, prodlouží se lhůta pro odstoupení od smlouvy na rok a 14 dní.

Zákazník navíc v prodloužené lhůtě může prodejci vrátit i opotřebované zboží. „Pokud u výrobku není poučení, vy ho celý rok používáte a pak ho vrátíte, nesmí vám prodejce ani strhnout peníze za nadměrné používání,“ zdůraznil expert na spotřebitelské právo Tomáš Liškutín.

Stejná pravidla jako pro e-shopy budou od ledna platit také pro smlouvy o dodávkách elektřiny a plynu. Tady je přitom změna výraznější. Podle starého zákona totiž bylo třeba smlouvu, se kterou spotřebitel nesouhlasil, zrušit nejdéle 5 dní před zahájením dodávek.

Ilustrační foto
Zdroj: ČT24/thesavvyshop.info

„Před zahájením dodávky často ani spotřebitel neví, že se něco děje. Podepsal plnou moc a zprostředkovatelé za něj všechno vyřizují. Nově bude spotřebitel moci, když mu přijde výpověď od původního dodavatele, ze které zjistí, že třeba podepsal něco, co nechtěl, nebo že ho obchodní zástupce uvedl v omyl - představil se například jménem dosavadního dodavatele - od smlouvy odstoupit,“ vysvětlil Tomáš Liškutín.

Záruka 6, nebo 24 měsíců?

Velkou neznámou nového občanského zákoníku je naopak otázka záruční doby a odpovědnosti za vady. Ani experti se totiž neshodnou, v jaké lhůtě bude moci spotřebitel reklamovat vadné zboží. Jak uvedl například právník Robert Pelikán, bude záruka tak, jak ji známe doposud, fungovat jen v prvních 6 měsících od zakoupení zboží. V dalších šesti měsících bude muset spotřebitel složitě prokazovat, že výrobek byl vadný už při převzetí.

Autoři zákona, ministerstvo spravedlnosti i Česká obchodní inspekce nicméně zkrácení záruky odmítají. "Z hlediska uplatňování reklamací u prodávajícího se nic zásadně nemění: Po dobu dvou let je spotřebitel oprávněn vytknout vady věci a na prodávajícím je, aby dle § 19 zákona, o ochraně spotřebitele (nikoliv občanského zákoníku – pozn. red.), o reklamaci rozhodl, a pokud ji zamítne, pak aby písemně toto své rozhodnutí zdůvodnil," řekl portálu ČT24 mluvčí inspekce Denis Gaidoš. Na zboží, které prodejce při reklamaci vymění, dokonce podle něj poběží nová dvouletá záruční doba.

Poslední slovo ve výkladu zákoníku však budou zřejmě mít až soudy. „Definitivní odpověď na otázku, jaký z těchto názorů se uplatní v praxi, bohužel, přinesou až soudní rozhodnutí, neboť text zákona je v tomto směru opravdu poněkud nejasný,“ tvrdí advokát Lukáš Poddaný z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal.

I kdyby nakonec byla záruka jen šestiměsíční, nemusí to být pro spotřebitele na škodu. „Tak jak jsme si zvykli porovnávat cenu, tak si můžeme zvyknout porovnávat záruku. Ona totiž záruka není zadarmo, promítá se do ceny výrobku,“ upozornil Liškutín, podle kterého byla zákonná dvouletá záruka na zboží důvodem, proč některé výrobky stály v Česku mnohem více než v Německu. „Mimo Slovenska zákonná záruka nikde ve světě není, to je naše specifikum,“ dodal. Navíc i kdyby byla zákonná záruka nově jen šestiměsíční, obchodníkům nic nebrání, aby spotřebitelům nabídli delší záruku, a získali tak výhodu oproti konkurenci.

Bankovní smlouvy: jasně, srozumitelně a viditelně

Nový občanský zákoník zamíchá právy spotřebitelů také ve vztahu k finančním institucím. Smlouvy totiž podle něj musí být psány srozumitelně, sankční podmínky musejí být jasně a viditelně definované a dokumenty mají být pochopitelné pro „osobu průměrného rozumu“. Navíc nesmí být pro slabší stranu zvlášť nevýhodné bez udání důvodu. Pokud navíc banka změní všeobecné obchodní podmínky, bude moci klient smlouvu vypovědět.

„Díky novému občanskému zákoníku získají lidé mnohem více informací než doteď, ze zákona jim zprostředkovatel musí podat veškeré informace tak, aby jim klient porozuměl,“ vysvětlila vedoucí vzdělávání finančně poradenské společnosti DataLife Michaela Gajdošová. V případě, že banka nebo finanční instituce nedodrží zákonná pravidla, bude moci soud smlouvu nejen zrušit, ale také upravit, například tedy snížit přemrštěné splátky úvěru na rozumnou míru.

Nový občanský zákoník zdaleka nemění pravidla jen v otázkách kolem ochrany spotřebitele. Změny kvůli němu čekají i další oblasti života Čechů, dotknou se například rodinného práva nebo sousedských vztahů. Více informací o novinkách najdete ve speciálu portálu ČT24 k občanskému zákoníku.