Nepozornost při placení povinného ručení se nemusí vyplatit

Praha - V České republice jezdí přes sedm milionů motorových vozidel. S rostoucím počtem aut však narůstá i riziko nehody, a tak je třeba myslet na odpovídající pojištění. Rozhodně se vyplatí myslet na včasné zaplacení povinného ručení, které si musí podle zákona sjednat každý vlastník nebo spoluvlastník vozidla. Řidič, který povinné ručení nemá a zaviní dopravní nehodu, nejenže musí zaplatit veškerou škodu, ale navíc tímto spáchá přestupek s možnou 20tisícovou pokutou a nemusí se až rok podívat za volant. Labyrintem povinného ručení a havarijního pojištění provedl diváky i pořad Suma sumárum.

Pokud řidič povinné ručení nemá a nabourá, zaplatí za nabouraná auta, zničená svodidla, přivolanou sanitku, bolestné, trvalé následky, ale třeba i ušlý zisk. Škody se mnohdy mohou vyšplhat až do řádu desítek milionů, třeba když šofér nabourá do kamionu převážejícího cenné zboží. 

Veronika Hodačová, Policejní prezidium ČR

„Mluvíme o škodě na zdraví, mluvíme o škodě na vozidle… Ale samozřejmě může vzniknout i škoda na pozemní komunikaci, na životním prostředí. Pokud uniknou pohonné hmoty z vozidla do nějakého vodního toku, tam můžou být škody ještě mnohonásobně vyšší.“ 

Například paní Kosevová platí povinné ručení za své auto každé pololetí. Nevšimla si ale, že splátka se jí navýšila o 170 korun. Poslala stejnou částku a dál žila v domnění, že má vše řádně zaplaceno. Poté se však stala účastníkem havárie a dostala se do problémů: „Zjistila jsem, že mi pojišťovna vypověděla smlouvu. Od kanceláře pojistitelů jsem dostala informaci, že i když nejsem viníkem nehody, musím vše uhradit, jinak by mě dali k dalšímu vymáhání. A poté, co se určí viník nehody - a nebyla bych to já - tak by mi peníze zase vrátili zpět.“ 

Petr Svoboda, ředitel produktového managementu, Česká pojišťovna

„Když nemáte povinné ručení, tak platíte všechny škody, které jste nehodou způsobil. To znamená jak škody na vozidle, které jste naboural, tak samozřejmě škody na zdraví člověka, kterého jste případně zranil, a samozřejmě i ušlý zisk. A taková škoda může být až v řádech desítek milionů korun.“

Za ty, co nemají sjednáno povinné ručení, platí škody Česká kancelář pojistitelů. Následně pak po nich peníze za celkovou škodu vymáhá. Proto je lepší pořádně číst dopisy od pojišťovny a pokud se objeví jakékoliv nejasnosti, je lepší do její kanceláře zavolat. Je třeba myslet také na to, že nezaplacené povinné ručení pak opět vybírá Česká kancelář pojistitelů. Ta pokud se ozve až po několika letech, penále a pojistné se může vyšplhat do mnohem vyšších částek, než by činilo samotné povinné ručení. 

Slovníček pojmů 

Havarijní pojištění může krýt:

 • riziko havárie
 • riziko odcizení
 • riziko živelní

Při nehodě je nutná účast policie v případě, že součástí nehody je:

 • úmrtí, zranění
 • škoda na majetku třetí osoby kromě poškozených automobilů
 • škoda na pozemní komunikaci
 • škoda nad 100 tisíc korun na vozidle a přepravovaných věcech

Povinné ručení = pojištění zodpovědnosti z provozu vozidla:

 • podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je musí majitel automobilu uzavřít, pokud chce vozidlo provozovat k jízdě po pozemních komunikacích. Z pojištění jsou hrazeny škody, které způsobí pojištěný jiné osobě při jízdě autem na majetku a zdraví, jde tedy o pojištění odpovědnosti. Pokud tedy způsobíte havárii, pojišťovna za vás zaplatí například opravu auta, které jste poškodili. Neuhradí tedy škodu na vašem vozidle. Tyto škody kryje havarijní pojištění, které si každý majitel může, ale nemusí uzavřít.

Havarijní pojištění:

 • kryje škody na vlastním vozidle, případně i jeho odcizení

Spoluúčast:

 • procento ze škody, kterou bude hradit pojištěný
 • existuje u povinného ručení i havarijního pojištění