Německé úřady si došlápnou na boháče se švýcarskými konty

Berlín - Německé úřady se znovu zaměřily na možné daňové úniky u peněz uložených ve Švýcarsku. Berní úřad v Severním Porýní - Vestfálsku podle tamních médií koupil za 3,5 milionu eur databázi tisícovky bohatých Němců, kteří mají účty u banky Coutts v Curychu.

Zatímco banka, kterou už více než dvě století využívá britská královská rodina, tvrdí, že o žádném úniku dat neví, německé úřady tento kontroverzní nákup nepřímo potvrdily. Ministr financí Severního Porýní - Vestfálska Norbert Walter-Borjans (SPD) řekl, že bude šlapat na paty daňovým únikům i za cenu podobných nákupů. Navíc Vestfálsko už na jaře podobný nákup uniklých dat provedlo, německá média tedy nepochybují, že tento nákup skutečně proběhl.

Daňové úniky jsou v Německu obrovský problém. Více než čtvrt milionu Němců ve Švýcarsku přímo žije, další bohatí Němci využívají Švýcarska jako místa, kudy obejít německý daňový systém. Média předpokládají, že se před německým berním úřadem ukrývá na švýcarských kontech až 180 miliard eur. 

Obě země se snaží dojít k řešení, nedávno byla předjednána smlouva o zdanění, kterou odsouhlasila švýcarská vláda i parlament. Teď ale s velkou pravděpodobností smlouva ztroskotá. Švýcarská strana při předchozím podobném nákupu dat vydala trestní oznámení na některé německé úředníky. Navíc některé spolkové země, především právě Severní Porýní - Vestfálsko, nevěří, že by tato smlouva mohla fungovat.

Telefonát Martina Jonáše (zdroj: ČT24)
Vydáno pod