Nejlepším městem pro podnikání se letos stala Nová Paka

Praha - Nejlepším městem pro podnikání je letos Nová Paka. Druhé místo patří Humpolci, třetí skončil Pelhřimov. Vyplývá to z výsledků sedmého ročníku soutěže Město pro byznys. „Nová Paka bodovala především v kritériích, která spadají do oblasti “přístup veřejné správy".

Výborně Nová Paka dopadla v testu elektronické komunikace živnostenského odboru a z pohledu obsahu pro podnikatele má kvalitní webové stránky. „Politika města v nastavování podnikatelských poplatků, především lázeňského či rekreačního, poplatku z ubytovací kapacity nebo ze vstupného patří v rámci ČR k těm příznivějším. Také daň z nemovitosti pro podnikatele nastavila radnice na nejnižší možnou úroveň,“ uvedla analytička Gabriela Šamanová.

Výzkum zpracovala agentura Datank, která se specializuje na analýzy podnikatelského prostředí, veřejné a státní správy či bankovního a pojišťovacího sektoru. Soutěže se zúčastnilo 205 měst a obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy. Loni zvítězil Humpolec před Příbramí a Dobruškou.

Humpolec
Zdroj: Kouba Jan/ČTK

Z loňské první příčky spadl letos na druhé místo Humpolec. Pořád ale platí, že v tomto městě podnikání vzkvétá. Sídlí zde třetí největší podíl velkých zaměstnavatelů v rámci ČR a město má také nadprůměrný podíl učňů a studentů odborných škol. Humpolec vykazuje dobré hospodaření, má nadprůměrné kapitálové výdaje i likviditu. Také nastavení místních poplatků, které se týkají podnikání, je k podnikatelům shovívavé. Radnice se je snaží nastavovat na co nejnižší úroveň.

Třetí Pelhřimov se také může chlubit vysokým podílem velkých zaměstnavatelů, ve kterém se v rámci Česka řadí na desátou příčku. Hospodaření radnice je charakteristické nízkými náklady na dluhovou službu v porovnání s běžnými příjmy. Místní poplatky, které mají souvislost s podnikáním, radnice ve většině případů vůbec nevybírá.

Pelhřimov
Zdroj: ČT24/Kraj Vysočina

Jedním z hodnotících kritérií je iRating společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Letos si první příčku odneslo město Žatec. „Pozitivní hodnocení hospodaření Žatce se opírá zejména o velikou finanční rezervu, díky které nemá potřebu čerpat bankovní úvěry. S tím souvisí nízká hodnota jeho zadluženosti, do jejíhož výpočtu zahrnujeme veškeré krátkodobé i dlouhodobé závazky. Další silnou stránkou Žatce je vysoká likvidita, tedy schopnost hradit své závazky,“ upozornil projektový manažer CRIF Jan Cikler.

Obce se ve výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě 34 kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí padesáti procenty, mohou svým chováním radnice ovlivnit.

Vydáno pod