Nejen z průmyslu je česká ekonomika živa – roli hraje i turismus

Praha – Cestovnímu ruchu se v Česku blýská na lepší časy. Ukazuje se, že mnoha turistům má metrople stále co nabídnout. Příjmy státu v letech 2010 a 2011 opakovaně přesáhly 90 miliard korun, což je podle poradenské společnosti KPMG, která provedla průzkum Přínosy cestovního ruchu, velmi příznivý výsledek. Turismus vytváří v Česku více než 330 000 pracovních míst a na zaměstnanosti se podílí asi sedmi procenty.

Podle dokumentu putuje 40 korun z každé stokoruny utracené turisty zpět do státního rozpočtu. Cestovní ruch se tak podstatným způsobem podílí na rozvoji české ekonomiky. Významně také napomáhá regionálnímu rozvoji, a to především v krajích, které nepatří k ekonomicky nejsilnějším. Daňové přínosy z cestovního ruchu se na příjmech státního rozpočtu podílí 6,5 procenty.

„Porovnáme-li veškeré náklady na podporu cestovního ruchu a přínosy z něj pro veřejné rozpočty, pak můžeme konstatovat, že se cestovní ruch vyplatí téměř 25krát,“ uvádí analýza.

  • Hotel autor: ČT24, zdroj: ČT24
  • Hotelový pokoj zdroj: completemorocco.com

Situace se začíná zlepšovat

V roce 2010 dosáhl přínos cestovního ruchu do veřejných rozpočtů 90,5 miliardy korun, v roce 2011 pak téměř 94 miliard korun. Z toho více než polovinu tvoří příjezdový turismus, tedy přínosy plynoucí od zahraničních návštěvníků naší vlasti. Celkové výdaje státu a všech krajů a obcí na přímou podporu tohoto sektoru činí ročně jen 1,4 miliardy korun.

Turistický ruch v Česku se před několika lety vydal na strmou cestu dolů. Zatímco v roce 2007 u nás zahraniční i domácí turisté utratili téměř 251 miliard korun, o tři roky později to vlivem hospodářské krize bylo 214 miliard korun.

„Situace se však začíná obracet a nastupuje prorůstový trend. Podle prozatímních propočtů za rok 2011 utratili Češi i cizinci během dovolených realizovaných na našem území více než 220 miliard korun. Podobně pozitivní jsou i očekávání vývoje v roce 2012,“ uvedl Ondřej Špaček ze společnosti KPMG.

Vydáno pod