Návrh koalice: Paušály budou zastropovány částkou 2 miliony

Praha – Vládní koalice se rozhodla pro zastropování všech výdajových paušálů částkou dva miliony korun (týká se příjmu). Změna se tedy bude nově týkat i paušálů ve výši 80 a 60 procent. Na druhou stranu však bude možné nadále využívat slevu na poplatníka. Na návrhu se shodl ministr financí Andrej Babiš s předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karlem Havlíčkem.

Po setkání s předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karlem Havlíčkem ministr financí Andrej Babiš oznámil, že dojde k zastropování všech výdajových paušálů – budou omezeny maximálním příjmem dva miliony korun.

Původní návrh:

  • omezit pouze 60procentní paušál
  • nemožnost využít daňovou slevu na poplatníka
  • navrácení živnostníkům využívajícím paušál daňové zvýhodnění na manželku a na děti

Ministr financí Andrej Babiš

„Po dnešní vládě jsme měli koaliční radu, kde jsme řešili situaci ohledně živnostníků. Ten pracovní návrh, který MF dalo do připomínkového řízení, nebyl konzultován s koalicí ani vládou. Bylo to unáhlené. Vedli jsme o tom debatu na koaliční radě a domluvili jsme se, že navrhneme zastropování všech paušálů a vše ostatní se nezmění.“

„Pro nás je nový návrh akceptovatelný. Bude tak možné využívat daňové zvýhodnění na poplatníka,“ doplnil Havlíček. Návrh ministerstva nadále počítá se znovuzavedením daňové slevy na poplatníka u pracujících důchodců.

Nově navrhovaná výše paušálů podle druhů příjmů:

  • 80 % z příjmů ze zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství. Maximálně lze uplatnit 1 600 000 (tomu odpovídá příjem 2 000 000 Kč)
  • 80 % z příjmů ze živností řemeslných. Maximálně lze uplatnit 1 600 000(tomu odpovídá příjem 2 000 000 Kč)
  • 60 % z příjmů u ostatních živnostíMaximálně lze uplatnit 1 200 000 (tomu odpovídá příjem 2 000 000 Kč)
  • 40 % z příjmů podle zvláštních předpisů, nezávislých povolání a z autorských práv (s výjimkou uvedenou v bodě e). Maximálně lze uplatnit 800 000 Kč (tomu odpovídá příjem 2 000 000 Kč). K příjmům přesahujícím tento limit se při použití paušálu již žádné výdaje neuplatní.
  • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Maximálně lze uplatnit 600 000 Kč (tomu odpovídá příjem 2 000 000 Kč)

Aktuálně je zastropování platné pouze pro paušály 30 a 40 procent.

Výdajové paušály: O co jde a kdy je mohu použít

V daňovém přiznání neuvádí podnikatel jen své příjmy. Staví proti nim také výdaje spojené s provozováním podnikatelské činnosti. Ty může prokázat buď tím, že si bude celý rok poctivě schovávat všechny doklady, kterými pak prokáže své výdaje, anebo sáhne po paušálu. Pokud se rozhodne pro druhou možnost, přijde nově o slevu na dítě a na manželku.

Výdaje může poplatník uplatnit dvěma způsoby:

  1. Výdaje prokazatelně vynaložené: Poplatník v tomto případě vede daňovou evidenci, která umožňuje zjištění základu daně. Daňová evidence obsahuje evidenci příjmů a výdajů, pohledávek a závazků a další evidenci podle potřeby (evidence majetku, mzdová evidence atd. Veškeré příjmy a výdaje musí být doloženy účetním dokladem.
  2. Výdaje procentem z příjmů (výdajové paušály): Smyslem výdajového paušálu je zjednodušit výpočet základu daně a evidenci poplatníka. Poplatník, který používá výdajové paušály, je povinen vést pouze záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.

O dané problematice se více dozvíte ZDE