Nájemníci v Česku platí za bydlení více než jinde v Evropě

Praha - Sdružení nájemníků ČR (SON) protestuje proti zpřísňování podmínek pro získávání podpory na bydlení pro lidi, kteří jsou ve finanční tísni. Upozorňuje, že české domácnosti vydávají na bydlení v porovnání se zbytkem Evropy daleko větší část příjmů. Chystaná novela by podle nich mohla až zdvojnásobit počet lidí pod hranicí chudoby.

Podle nového zákona by lidé, kteří potřebují příspěvek na bydlení v sociální nouzi, měli místo současných dvou dávek možnost žádat jen o jednu – tzv. dávku v hmotné nouzi příspěvek na bydlení. Pro její získaní bude třeba doložit jak příjmy, tak i majetkové poměry. Úředníci by tak měli ověřovat, zda rodina nevlastní dražší auto nebo například zahrádku. 

Nárok na pomoc bude mít ten, kdo za bydlení dá víc než padesát procent svých příjmů. Příspěvek na bydlení nyní stát vyplácí rodinám či jednotlivcům, pokud třicet procent jejich příjmu nestačí na vládou stanovené náklady na bydlení a pokud mají v bytě trvalý pobyt. V Praze je to pětatřicet procent.

MPSV chce tak ušetřit zhruba 1,5 miliardy korun. „Není to pravda, protože ještě více pak zaplatí obce jako důsledek nového zákona,“ řekl předseda SON Milan Taraba. Počet lidí pod hranicí chudoby by při zavedení nového zákona podle Taraby vzrostl na dvojnásobek dnešního stavu. 

Milan Taraba, předseda SON:

„Jestliže v současnosti žije v chudobě zhruba deset procent obyvatelstva, tak pak by se tento počet mohl zvýšit až na jednu pětinu všech obyvatel. Poroste počet bezdomovců se všemi z toho plynoucími důsledky.“

Sdružení nájemníků uvedlo, že 27 procent českých domácností vnímá náklady na bydlení jako velkou zátěž. Omezení příspěvku na bydlení je proto podle něj nespravedlivé. „Návrh jde proti závazku vlády zlepšovat dostupnost přiměřeného bydlení,“ řekl Taraba.   

Opatření se podle Sdružení nájemníků dotkne zejména důchodců. V pásmu těsně nad hranicí chudoby je vysoký podíl nepracujících důchodců - 73,6 procenta vychází s potížemi s příjmy, z toho polovina s výraznými potížemi, dodalo sdružení.  

U české domácnosti s jednou osobou byla hranice ohrožení chudobou vypočítána podle Českého statistického úřadu na 9 420 korun měsíčně. V případě dvou dospělých lidí činí 14 130 korun a u jednoho rodiče s dítětem mladším 13 let 12 246 korun.