Nájemníci a majitelé domů dostanou brzy vodítko, jak na dohodu

Praha – O novele občanského zákoníku, která upravuje vztahy mezi majitelem domu a nájemníkem po skončení regulace nájemného, budou poslanci hlasovat už příští týden. Novela se bude týkat 400 tisíc bytů. Těm totiž skončila regulace nájemného už v prosinci. Právě nyní tak probíhá intenzivní jednání o zvyšování cen. Novela by měla oběma stranám pomoci najít společnou řeč.

Majitelé a nájemníci by se měli pokusit o dohodu

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV)

„Já se domnívám, že tou největší změnou je možnost obrátit se na soud pro určení nájemného v místě a čase obvyklém v případě, že nedojde k dohodě mezi nájemníkem a majitelem.“

Reportáž Michala Schustera a Jakuba Linky (zdroj: ČT24)

Obě strany si nejprve musejí ujednat lhůtu, během které se dohodnou. Poslanci navrhují, aby to byly dva měsíce. „My doporučujeme, aby se nájemce s pronajímatelem, pokud je to možné, dohodli. Takže dneska probíhá, řekl bych, začátek toho dohadovacího řízení,“ tvrdí předseda Občanského sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček.

Majitel bytu by se měl obracet na soud až tehdy, pokud k dohodě nedojde. Měl by to přitom stihnout do čtvrt roku. Soud poté určí výši nájemného podle takzvané cenové mapy, kterou má vytvořit ministerstvo pro místní rozvoj. „Pokud ta cenová mapa bude a bude dělaná objektivně, což se stát má, protože se má konzultovat za účasti obou stran, tak by mohla fungovat,“ vkládá v nový systém naději předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba.

Výpovědi bez udání důvodu nebudou možné

V novele však oproti původnímu znění bude chybět návrh, aby mohli majitelé dát výpovědi z bytu bez udání důvodů. „Důvodem byla jakási ochrana nájemníků. My jsme nechtěli, aby tou možností výpovědi bez udání důvodů bylo použito jako nátlaku pro uzavírání nových nájemních smluv,“ vysvětluje Jankovský.

O konečné podobě novely by měli rozhodnout příští týden poslanci, pak je ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.